W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zarabiaj na swoim blogu! Zobacz, jak to zrobić!

Zarabiaj na swoim blogu! Zobacz, jak to zrobić!

Wielu z nas na co dzień korzysta z różnych blogów internetowych. Ich właściciele często mają z nich wysokie zyski. Jeśli również chcesz uzyskać dodatkowe źródło dochodu, pomyśl o poprowadzeniu własnego bloga – jak możemy na nim zarabiać?

Blogi internetowe poświęcone są różnorodnym tematom, między innymi modzie, urodzie, polityce, fotografii czy aranżacji wnętrz. Niektórzy prowadzący blogi mają wielomilionowe rzesze fanów na całym świecie, inni mniej, ale również spełniają się w tej roli i blogowanie sprawia im przyjemność.

Na blogu internetowym możemy zarabiać przede wszystkim wtedy, gdy mamy więcej czytelników. To prosta zależność – im więcej osób odwiedza bloga, tym większa jest grupa docelowa, więc reklamodawcy są wtedy bardziej skłonni do płacenia za reklamę. Zatem im bardziej popularny blog, tym więcej możemy na nim zarobić. Rekordziści zarabiają nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie!

1. Recenzje i lokowanie produktów

Jedną z najpopularniejszych metod zarabiania na blogu internetowym jest publikowanie wpisów partnerskich, które mogą zawierać recenzje oraz lokowanie produktów. Oczywiście, bloger musi zastanowić się, czy dana oferta współpracy odpowiada mu w pełni i pasuje do jego bloga.

Marki najczęściej przesyłają do klientów różne produkty czy pozwalają na skorzystanie z usług za darmo w zamian za opublikowanie wpisu. Także bloger może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie finansowe. wiosenna-pozyczka

2. Reklamy AdSense

To kolejna metoda na zarobek na blogu, który polega na umieszczeniu na nim banerów w ramach programu AdSense. Dla blogerów mających mało czytelników taka forma zarobków może przynosić niewielkie zyski, na przykład rzędu kilku złotych miesięcznie, ale przy odwiedzinach w liczbie kilkuset tysięcy będzie to już kilkaset złotych.

Wobec tego dochód z AdSense zależny jest przede wszystkim od liczby osób odwiedzających bloga. Na zarobki mają też wpływ takie kwestie jak liczba banerów reklamowych, umieszczenie reklamy na stronie, tematyki bloga. AdSense to także reklama bezobsługowa, więc nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.

3. Afiliacja

Termin afiliacja odnosi się do poleceń danych produktów czy usług. Linki afiliacyjne umieszczone na blogu pozwalają blogerowi na uzyskanie prowizji za skorzystanie z tej oferty przez czytelników. W przypadku bardzo poczytnych blogów zyski mogą dochodzić nawet do 2 000 czy 3 000 złotych.

Afiliacja najlepiej opłaca się w przypadku poczytnych blogów, ale również pozwala na zarobek tym mniejszym. Warto też wskazać, że jako bloger będziemy musieli wtedy zachęcić odwiedzających bloga do skorzystania z proponowanej oferty.

4. Sprzedaż własnych produktów

Ostatnia zaprezentowana przez nas metoda zarabiania na blogu to sprzedaż własnych produktów. Mogą być to między innymi e-booki, różnego rodzaju kursy, grafiki, produkty tworzone ręcznie, koszulki i inne ubrania i akcesoria czy artykuły tworzone we współpracy z innymi markami.

Zatem jeśli chcesz zacząć zarabiać na blogu internetowym, masz przed sobą kilka różnych metod. Im więcej czytelników uda ci się przyciągnąć, tym więcej zarobisz na swoim blogu! wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.