Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kiedy można zaskarżyć czynności komornika?

Kiedy można zaskarżyć czynności komornika?

Nie wszystkie działania komornika są realizowane zgodnie z przepisami. Na podstawie przepisów dotyczących instytucji skarbi na czynności komornika znajdujące się w kodeksie postępowania cywilnego możliwa jest skarga na czynności komornika. Jest to środek ogólny zaskarżenia przewidziany również do zaskarżania zaniechania komornika sądowego.

Celem występowania w przepisach prawnych skargi na czynności komornika jest możliwość kontrolowania organów egzekucji w zakresie legalności dokonywanych działań. Kontrolowanie czynności komorniczych dokonywane jest przez sąd rejonowy, przy którym działa dany komornik.

Składanie skargi

Czynności komornika może zaskarżać osoba, której prawa zostały naruszone. Dotyczy to również osób, których prawa są zagrożone w związku z przeprowadzanymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi. Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi składania skargi na działania komorników nie jest to jedynie forma prawna dostępna dla dłużników, ale dopuszczane są do składania skargi także osoby trzecie.

Komornik może bowiem naruszać również prawa osób trzecich a także interes prawny takich osób. Skarga jest dostępna również dla sądów, prokuratora a także innych organów państwowych, organizacji społecznych.

Ważne jest branie pod uwagę, że skarga musi spełniać wszystkie wymogi formalne, które są przewidziane dla pism procesowych. Niezbędne jest w tym względzie między innymi oznaczenie sądu, do którego będzie składana skarga. Jednocześnie trzeba przedstawić strony postępowania co dotyczy również przedstawienia adresów.

Pismo powinno posiadać również wskazanie sygnatury akt komorniczych, oznaczenie rodzaju pisma, określenie zaskarżanej czynności. Niezbędne jest przedstawienie także uzasadnienia dotyczącego wniosku o zmianę, uchylenie czynności. Oczywiście pismo winno być również podpisane.

Czas składania skargi

Ważne jest branie pod uwagę również to, że skarga na czynności komorników może być składana jedynie w wyznaczonym terminie. Jest to termin siedmiu dni liczony od dnia, gdy dokonania została dana czynności przez komornika, jeśli strona ma informację o dokonanej czynności.

Termin może dotyczyć również daty zawiadomienia osoby, której prawo zostało naruszone przez czynności komornika. Zdarza się, że osoba dowiaduje się z opóźnieniem o czynności komornika a wówczas to właśnie od dnia uzyskania takiej informacji biegnie termin siedmiodniowy składania skargi na działania komorników.

Odpisy do skargi

Gdy przygotowuje się skargę na czynności komornicze warto skorzystać ze wsparcia firm prawniczych. Pozwala to na właściwe i szybkie przygotowanie takiego pisma. Natomiast jeśli samodzielnie przygotowuje się takie skargi ważne jest branie pod uwagę, że niezbędne jest dołączenie odpisów.

Niezbędne jest stworzenie odpisów dla każdego uczestnika oraz trzeba przygotować również odpis dla komornika. Wniesienie skargi do sądu wymaga również poniesienia kosztów w wysokości stu złotych, ale można również uzyskać możliwość zwolnienia z takiej opłaty o co trzeba jednak wnioskować.

Ten wpis znajduje się w kategorii