Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zgubiony dowód osobisty? Zgłoś to od razu

Zgubiony dowód osobisty? Zgłoś to od razu

Nie potrafisz znaleźć swojego dowodu osobistego i myślisz, że go zgubiłeś? A może został on ukradziony razem z twoim portfelem? W takim przypadku nie zwlekaj, ale od razu zgłoś to odpowiednim instytucjom. Gdzie należy się udać?

Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem w Polsce. Służy nam do potwierdzania tożsamości w urzędach, korzystamy z niego w bankach, pokazujemy przy odbieraniu listów i paczek na poczcie, przy zawieraniu umów w różnych firmach. Wobec tego wtedy, gdy nasz dowód osobisty dostanie się w niepowołane ręce, możemy mieć sporo problemów.

Zagubiony albo skradziony dowód może posłużyć do:

• wzięcia pożyczki w banku lub w instytucji pozabankowej

• wzięcia na raty drogich przedmiotów

• wykorzystania przy jeździe bez biletu w środkach transportu jesienna-pozyczka

• podpisania umów na nasze nazwisko, na przykład umowy o abonament

• skorzystania z usług wymagających przedstawienia dowodu, na przykład przy wypożyczeniu pojazdów czy maszyn

O tym, że dowód został wykorzystany w powyższych celach, jego właściciel dowiaduje się zwykle po fakcie, gdy otrzymuje pismo od firmy windykacyjnej lub komornika. Możemy się jednak przed tym ustrzec.

Gdy dowód osobisty został zgubiony

Jeżeli zgubiliśmy dowód osobisty, w takim przypadku powinniśmy udać się do urzędu gminy, gdzie zgłoszenia utraty dowodu. Może być to dowolny urząd gminy, nie tylko ten, który wydał dowód. Formalność możemy załatwić też przez internet, gdy korzystamy z platformy ePUAP lub mamy bezpieczny podpis elektroniczny. Tak samo postępujemy, gdy dowód został zniszczony.

Otrzymamy wtedy pismo, które informuje o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, które będzie ważne do czasu wydania nowego dowodu. Nie jest ono dokumentem tożsamości, ale będzie pomocne w załatwianiu różnych spraw.

Gdy dowód został skradziony

W tym przypadku warto zgłosić dodatkowo zawiadomienie na policji – może być to dowolny posterunek. Wówczas informacja będzie przekazana do Centralnej Kartoteki Rzeczy Utraconych w Wyniku Przestępstwa. jesienna-pozyczka

Jako potwierdzenie otrzymamy wtedy zaświadczenie zgłoszenia kradzieży dowodu, które również będzie pomocne przy załatwianiu spraw urzędowych.

Gdzie zgłosić utratę dowodu, gdy jesteśmy za granicą?

Jeśli dowód zgubiliśmy lub został on ukradziony podczas naszego pobytu za granicą, wówczas konieczne będzie udanie się do polskiego konsulatu. Konsul przekaże wtedy informacje do urzędu gminy wydającego dowód, a urząd od razu go unieważni. Otrzymamy też potwierdzenie zgłoszenia.

Gdy nie mamy możliwości udania się do konsulatu, w takim przypadku zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego możemy załatwić pocztą lub faksem.

Nie zapomnij o powiadomieniu banku

Do pewności warto również o kradzieży lub zagubieniu dowodu powiadomić bank. Może być to dowolny bank, nie tylko ten, w którym mamy swoje konto.

Wówczas przedstawmy dokument z policji lub urzędu gminy, a informacja zostaje umieszczona w bazach danych, z których korzystają banki przy udzielaniu pożyczek czy kredytów. Poprośmy też o potwierdzenie, że poinformowaliśmy bank o utracie dowodu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.