W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zwykłe książki czy e-booki – co wybrać?

Zwykłe książki czy e-booki – co wybrać?

Czytelnictwo w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Jednak w zachodnim świecie bardzo intensywnie rozwija się rynek e-book.

Sprzedaż książek w wersji elektronicznej w USA przekroczył już ilość sprzedawanych książek w wersji papierowej. Podobny trend jest zauważalny we wszystkich krajach, w których intensywnie rozwija się Internet.

Korzystanie z książek elektronicznych ma wiele atutów. Po pierwsze są to książki, które często bywają tańsze w stosunku do książek papierowych. W Polsce niekoniecznie można zauważyć taką sytuację w przypadku najbardziej popularnych tytułów, ale jest to spowodowane brakiem dużego popytu. Natomiast e-booki w wersjach angielskich dostępne są często w bardzo korzystnych cenach co szczególnie dotyczy sytuacji, w której można pozyskać książki elektroniczne dostępne w promocjach czy oferowane z rabatami. Jeśli zamierza się korzystać z zakupów książek elektronicznych w sposób regularny wówczas dobrze jest wybrać dużą księgarnię, gdzie można korzystać z szerokiego asortymentu dostępnych książek a także z rabatów oferowanych dla stałych klientów czy przy większych zakupach. Pozwala to na uzyskanie oszczędności nawet przy zakupach nowości.

Przechowywanie książek elektronicznych

Posiadanie dużego zbioru książek papierowych wymaga dużej ilości miejsca w domu czy mieszkaniu. Natomiast przechowywanie książek elektronicznych jest znacznie łatwiejsze. Można je przechowywać zarówno w pamięci urządzeń, które pozwalają na czytanie książek elektronicznych. Wykorzystać można również pamięć komputerów, co pozwala również na zabezpieczenie książek elektronicznych na wypadek uszkodzenia jednego z urządzeń elektronicznych. Dodatkowo książki elektroniczne można obecnie przechowywać również na dyskach w Internecie, które w postaci chmur danych pozwalają na wygodne przechowywanie różnorodnych danych. wiosenna-pozyczka

Przyzwyczajenie do czytania elektronicznych książek

Wiele osób jest przyzwyczajona do czytania książek w wersji papierowej. Do czytania książek w wersji elektronicznej trzeba się przyzwyczaić. Jeśli chce się wygodnie korzystać z czytania książek elektronicznych, które w największym stopniu będzie zapewniać podobieństwo do czytania książek papierowych warto jest decydować się na nowoczesne i funkcjonalne czytniki książek elektronicznych. Takie czytniki posiadają znacznie lepszej jakości ekrany a także są wygodniejsze przy regularnym ich użytkowaniu. Oczywiście dla wielu osób czytanie książek papierowych wiąże się nie tylko z przyzwyczajaniem, ale również z przyjemnością korzystania z papierowych stron książki. Zawsze można decydować się na korzystanie zarówno z książek papierowych jak też elektronicznych w zależności od sytuacji.

Wygoda zakupów książek elektronicznych

Przy zakupie książek elektronicznych można liczyć na to, że niemal zaraz po zakupie książka jest dostępna na do ściągnięcia. Nie trzeba zatem czekać na dostawę jak w przypadku zakupów w Internecie książek papierowych. Dodatkowo książki elektroniczne można wygodnie przeglądać w zakresie ich dostępności w różnych księgarniach internetowych. Pozwala to na znalezienie choćby najbardziej korzystnych ofert dostępnych w poszczególnych księgarniach internetowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.