Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

10 pomysłów na udane prezenty dla każdego

10 pomysłów na udane prezenty dla każdego

Zakup prezentu to dla wielu osób prawdziwe wyzwanie. Jednak można obecnie znacznie szybciej uzyskać cenne porady, inspiracje, które ułatwiają wybranie takiego prezentu, który będzie dopasowany do okazji czy też osoby, której będzie wręczany.

Wiele informacji można znaleźć na specjalistycznych stronach dotyczących prezentów czy też różnych okazji, przy których wręczane są prezenty.

Prezenty można podzielić na różne kategorie. Można między innymi podzielić prezenty na wręczane przy różnych wydarzeniach okolicznościowych. Do takich wydarzeń można zaliczyć choćby wesela, śluby. Przy takich okazjach można decydować się zarówno na tradycyjne prezenty jak też na bardziej oryginalne pomysły na prezenty. Oczywiście nie można zapominać by prezent nie był przesadzony pod kątem ceny czy też nie spowodował negatywnej reakcji.

Do tradycyjnych prezentów na śluby i wesela można zaliczyć zakup sprzętu domowego dla pary młodej, czy zastaw stołowych, które są oryginalnie przygotowane. Takie prezenty są użyteczne i mogą się przydać parze młodej na nowej drodze życia. Natomiast bardziej oryginalne prezenty to różnego rodzaju prezenty, które można spersonalizować. Pozwala to na umieszczenie okolicznościowych grawerów czy napisów przy wykorzystaniu innych technologii.

Prezent na urodziny

Do typowej okazji, przy której wręcza się prezenty zaliczyć można urodziny. Jeśli wręcza się prezent znajomemu wówczas można decydować się nawet na ekstrawaganckie prezenty. Postawić można na prezenty związane z pasją danej osoby. Dla przykładu motocykliście można kupić prezent w formie okolicznościowego zestawu dla motocyklisty. Na urodziny można wręczać prezenty użyteczne. Dla partnera czy partnerki zawsze można kupić kosmetyki. Im lepiej zna się osobę, której wręcza się prezent tym można w większym stopniu wybierać prezenty ekstrawaganckie.

Oficjalne wydarzenia

Gdy prezent ma być wręczony przy oficjalnych wydarzeniach jak różnego rodzaju jubileusze niezbędne jest decydowanie się na standardowe prezenty, które nie wzbudzają kontrowersji. Jednym z typowych pomysłów na takie okazje jest zakup książek, gdzie można wpisać dedykacje. Jest to częsty prezent choćby z okazji jubileuszów pracy współpracowników. Prezenty na oficjalne okazje to również okolicznościowe medale czy statuetki. Na takie prezenty decydują się często firmy wręczające prezent swoim pracownikom.

Sklepy z prezentami

Gdy w jednymi miejscu chce się mieć dostęp do szerokiego asortymentu prezentów na różne okazje można decydować się na sklepy specjalistyczne, które oferują jedynie prezenty. W takich sklepach nie ma problemu by wybrać zarówno oryginalne prezenty, a także takie, które są standardowymi pomysłami na prezent. Jednocześnie w wielu sklepach z prezentami można również liczyć na przygotowanie na produktach z przeznaczeniem na prezent różnego rodzaju dedykacji. Pozwala to na spersonalizowanie prezentu co pozwala na przygotowanie takiej pamiątki, która będzie się kojarzyła z konkretną okazją, a także może być pamiątką dla danej osoby na całe życie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.