Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Abonament na komórkę – kiedy z niego zrezygnować?

Abonament na komórkę – kiedy z niego zrezygnować?

Abonamenty na komórkę są wybierane przez osoby, które chcą mieć wygodę stałego korzystania z telefonu komórkowego czy stacjonarnego.

Jednak przy decydowaniu się na podpisanie umowy abonamentowej warto jest dokładnie sprawdzać warunki również rezygnacji z takiej umowy. Pozwala to unikać sytuacji, gdy podpisze się niekorzystne umowy, z których nie będzie można zrezygnować.

Decydując się na podpisanie umowy bardzo ważne jest dokładne przeczytanie warunków umowy a także regulaminów operatora telekomunikacyjnego. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia uzyskania pewności, że uzyskuje się dokładnie takie usługi, które zostały zaproponowane w ramach rozmowy z konsultantami firm telekomunikacyjnych.

Jest to szczególnie ważne gdy podpisuje się umowę w siedzibie firmy, gdyż wówczas nie ma możliwości zrezygnowania z takiej umowy. Niezbędne jest zatem zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami umowy bezpośrednio w oddziale firmy.

Nieco inaczej jest w przypadku umów zawieranych na odległość poprzez Internet czy telefon. Wówczas czas na rezygnację z umowy wynosi dwa tygodnie, co pozwala na zapoznanie się z umową w domu i ewentualne zrezygnowanie z umowy gdy nie jest ona zgodna z oczekiwaniami. pożyczka na lato

Kiedy można zrezygnować z abonamentu?

Umowy abonamentowe są zawsze podpisywane na określony czas. Taki okres zawarty jest zawsze w umowie. Generalnie najkrótszy czas umowy spotykany na rynku telekomunikacyjnym to umowy na rok czasu.

Jednak są one znacznie mniej korzystne w zakresie warunków oferowanych klientom w stosunku do umów na dwa lata. Oczywiście umowy mogą być podpisane również na dłuższy okres czasu. Najczęściej im dłuższy okres umowy tym znacznie bardziej korzystne warunki oferowane klientom.

Warunki zakończenia umowy

Umowa na abonament może być zawsze zakończona w momencie gdy umowa wygasa. Zawsze warto sprawdzić kiedy wygasa umowa a także czy nie ma dodatkowych warunków związanych z zakończeniem umowy jak konieczność napisania samodzielnie rezygnacji. Jeśli umowa nie wygasła wówczas można zakończyć taką umowę, ale wiązać się to będzie z karami.

Takie kary najczęściej są wyliczane jako konieczność zapłacenia za wykorzystane promocje w ramach abonamentu. Często mogą być wpisane w umowie również stałe kary umowne. Takie informacje zawsze można znaleźć w umowie podpisanej z operatorem a także można je uzyskać przy kontakcie z pracownikami danego operatora. Zanim zrezygnuje się z trwającej umowy warto dokładnie sprawdzić jakie będą koszty takiej rezygnacji. pożyczka na lato

Zmiany warunków umowy

Specyficznym przypadkiem gdy można zakończyć umowę abonamentową przez czasem jest zmiana warunków świadczenia usług. Dotyczy to przede wszystkim takich zmian, który w znaczący sposób wpływają na sposób świadczenia umowy.

Wówczas klienci mają prawo w określonym czasie po potrzymaniu informacji o zmianie warunków świadczenia usług na wypowiedzenie umowy. Takie wypowiedzenie umowy nie wiąże się z koniecznością zapłacenia kar umownych, które związane są z zerwaniem umowy. Jest to również możliwość zerwania umowy gdy warunki po zmianach umowy są niekorzystne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.