Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Alimenty także dla byłej żony lub męża

Alimenty także dla byłej żony lub męża

Najczęściej alimenty kojarzymy z wypłatami na dzieci, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że o zasądzenie alimentów może ubiegać się również były małżonek – żona lub mąż. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Sąd może rozstrzygać nie tylko o alimentach płaconych na dziecko, ale również o tych dla byłego małżonka. Kluczowe jest przy tym rozstrzygniecie procesu rozwodowego, które pozwala na wskazanie winnego rozpadu małżeństwa.

Wniosek o przyznanie alimentów można zgłosić na rozprawie albo na piśmie. Gdy składamy pisemny wniosek, sąd ma obowiązek przekazać drugiemu małżonkowi takie żądanie. Z roszczeniem o alimenty możemy wystąpić także po orzeczeniu rozwodu czy też separacji.

Płacić może małżonek współwinny lub winny

Alimenty na siebie może otrzymywać jedynie ten małżonek, który nie zostanie wyłącznie winny rozpadu związku małżeńskiego. Jest to możliwe wobec tego w sytuacji, gdy rozwód miał miejsce bez orzekania o winie, sąd uznał winę obu małżonków lub tylko jednego, od którego chcemy żądać alimentów.

Gdy rozwód zakończył się bez orzekania o winie lub małżonkowie byli współwinni rozpadu małżeństwa, wtedy strona, która chce ubiegać się o alimenty, musi udowodnić, że ma to uzasadnienie bytowe, na przykład rozwód spowodował, że żyje w niedostatku w porównaniu z poprzednim poziomem życia. Strona pozywająca, gdy wygra, może otrzymywać alimenty przez okres 5 lat. Sąd może jednak przedłużyć ten termin, gdy zajdą określone okoliczności. jesienna-pozyczka

Z kolei wtedy, gdy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków, drugi małżonek może otrzymać alimenty nawet bez udowadniania, że znalazł się w niedostatku. Wówczas konieczne jest jedynie wykazanie, że zaszła dysproporcja w sytuacjach majątkowych byłych małżonków. Wobec tego alimenty mogą być uzyskane nawet wtedy, gdy tak naprawdę strona pozywająca jest w dobrej sytuacji finansowej, ale gorszej od tej, w której była w małżeństwie. Warto przy tym wskazać, że nie ma tu odgórnego limitu czasowego płatności alimentów. Obowiązek ten wygasa w sytuacji, gdy były małżonek pobierający alimenty wchodzi w nowy związek małżeński.

Oczywiście, sąd może obniżyć wysokość alimentów lub całkowicie je zawiesić, gdy dojdzie do zmiany sytuacji materialnej byłych małżonków – zarówno osoby otrzymującej, jak i płacącej alimenty. Trzeba wtedy zgłosić się do sądu z odpowiednim wnioskiem.

Płacisz dalej nawet wtedy, gdy wstępujesz w nowy związek małżeński

Według wyroku Sądu Najwyższego nawet wtedy, gdy małżonek zobowiązany do zapłaty alimentów wejdzie w nowy związek małżeński, nie zwalnia go to z płatności na rzecz byłego małżonka. Niemniej jednak założenie nowej rodziny może wpłynąć na wysokość płaconych alimentów.

Jeśli były małżonek uchyla się od płatności zasądzonych alimentów, można powiadomić o tym prokuratora. Wówczas rozpoczyna się postępowanie dotyczące przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego, a karą jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności. W przypadku, gdy małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów dostaje świadczenia rodzinne albo pieniężne w wyniku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie dłużnika alimentacyjnego odbywa się z urzędu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.