W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Biokominek w domu – czy warto go mieć?

Biokominek w domu – czy warto go mieć?

Kominek w domu pozwala na zapewnienie dodatkowego ciepła a jednocześnie jest ciekawą dekoracją wnętrza. Jednocześnie w zależności od warunków w domu można decydować się również na odmienne wersje kominków. Jednym z typów kominków, które można rozważać są bio-kominki.

Biokominki to rozwiązanie dla osób, które nie mogą zamontować w domu instalacji kominowej. Takie urządzenia pozwalają na zapewnienie dekoracji. Nie są one efektywnym źródłem ciepła. Jednak takie urządzenia doskonale sprawdzają się przy małym metrażu.

Na rynku biokominków można również decydować się na odmienne wersje, gdzie postawić można zarówno na wolnostojące urządzenia jak też można zdecydować się na takie, które montowane są na ścianach. Jednocześnie montowane na ścianach urządzenia można zastosować zarówno w piwnicach, jak też na poddaszu.

Poszczególne modele kominków są wykonywane również ze stosowaniem odmiennych materiałów, jak między innymi szkło, metal, ceramika, kamień czy drewno. Palenisko w takich urządzeniach wykonywane jest ze stali nierdzewnej. Paleniska posiadają również zasuwy, które pozwalają na regulowanie intensywności płomienia.

Paliwo do biokominków

W biokominkach wykorzystywane jest również paliwo. Do atutów paliwa stosowanego w biokominkach można zaliczyć czysty proces spalania, co przekłada się na możliwość korzystania z ekologicznego kominka, gdzie nie jest wydzielana ani sadza, ani dym. Jednocześnie takie spalanie nie powoduje żadnego zapachu. Przekłada się to również na możliwość znacznie wygodniejszego zachowania czystości przy użytkowaniu biokominków.

Biokominek jest w stanie zapewnić w ramach procesu spalania ciepło. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że kominki tego rodzaju powstaje również dwutlenek węgla, co sprawia, że pomieszczeniach z kominkami powinny być regularnie wietrzone. Jednocześnie biokominki są urządzeniami niewymagającymi montowania instalacji, a także są to urządzenia mobilne. Pozwala to również na zapewnienie możliwości bardzo dowolnego aranżowania wnętrz.

Zalety biokominków

Do zalet biokominków zaliczyć można między innymi możliwość korzystania z nich w takich miejscach, gdzie nie ma możliwości montowania instalacji kominowych. Jednocześnie biokominki są obecnie tak realizowane, że pozwalają na zapewnienie wyjątkowo prezentujących się wnętrz. Jest to dodatkowo i bardzo ciekawa dekoracja we wnętrzu.

Dodatkowo kominki tego rodzaju to również bardzo niewielka masa, a także niewielkie rozmiary. Jest to atut ze względu na możliwość dowolnego ich przemieszczenia. Mobilność kominków pozwala również na zapewnienie braku konieczności wykonywania jakiegokolwiek montażu.

Przy zakupach biokominków można również korzystać z korzystnych warunkach cenowych. Generalnie biokominki są tanimi urządzeniami, które są jednocześnie wydajnym dostarczycielem ciepła. Znaleźć można również jeszcze korzystniejsze warunki cenowe przy zakupach kominków w ramach ofert sklepów zapewniających promocyjne warunki cenowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.