Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Brama garażowa - jak ją wybrać?

Brama garażowa - jak ją wybrać?

Automatyka do bramy garażowej pozwala na zapewnienie większej wygody przy użytkowaniu bram garażowych. Wybierając automatykę do bram garażowych można decydować się na różne rozwiązania technologiczne. Wybór poszczególnych rozwiązań to również odmienne koszty pozyskania zarówno bramy garażowej a także automatyki do bramy garażowej.

Szeroki wybór dostępnych na rynku typów bram garażowych pozwala na dopasowanie bramy niemal idealnie. Do popularnych obecnie rozwiązań zaliczyć można bramy typu segmentowego, który pozwalają na zapewnienie przede wszystkim wygody użytkowania przy jednoczesnych optymalnych kosztach pozyskiwania bram segmentowych.

Przy wybieraniu każdego typu bramy trzeba kierować się wymiarami, komplikację montażu, a także kosztami pozyskania, montowania oraz użytkowania bramy.

Wybierając bramy niezbędne jest decydowanie się na takie, które mają odpowiednią szerokość. Sterowanie bram może być zarówno ręczne jak też z wykorzystaniem różnych typów napędu. Szerokość węgarek musi być w jak największym stopniu dopasowana do otworu wjazdowego.

Automatyczne napędy

Postawienie na automatyczne napędy do bram to przede wszystkim większa wygoda użytkowania bram. Przekład się to na coraz częstsze wybieranie takich rodzajów napędów przez klientów. Dodatkowo rosnąca liczba dostępnych rozwiązań na rynku bram pozwala na zapewnienie również możliwości odpowiedniego dopasowania napędu zarówno pod kątem cenowym, a także użytkowym. Napęd automatyczny daje szczególnie duże korzyści w okresie gorszej pogody. pożyczka na lato

Gdy nie trzeba wysiadać z samochodu by otwierać bramy wjazdowe na posesję czy bramy garażowe w czasie opadów deszczu, śniegu jest to duża korzyści. Gdy wybiera się napęd do bram trzeba brać pod uwagę, że nie można decydować się jedynie na napędy, które są dopasowane do upodobań.

Niezbędne jest branie pod uwagę między innymi wielkości, a także ciężaru bramy. Ważne jest z tego powodu gdy chce się posiadać przy bramie określony rodzaj napędu by pomyśleć o tym już na etapie wybierania bram oraz ogrodzeń posesji, czy wyboru typu garażu, z którego będzie się korzystało przy domu.

Pilot do bram garażowych

Gdy wybiera się bramy garażowe z napędem automatycznym można zdecydować się na różne formy sterowania. Przy wybieraniu pilota można zdecydować się na jednego pilota, który będzie zarówno służył do obsługiwania bram ogrodzeniowych, a także drzwi garażowych. Wówczas nie trzeba posiadać większej ilości pilotów.

Jednocześnie taki jeden pilot może być również wykorzystany zarówno do włączania, a także wyłączania choćby światła w garażu. Gdy chce się mieć pewność, że brama automatyczna będzie funkcjonalna warto również decydować się na skorzystanie z akumulatorów. Wówczas można mieć pewność, że nawet w przypadku braku prądu brama będzie mogła być użytkowania.

Postawić można również na takie rozwiązania, jak fotokomórki, co pozwala na ograniczenie ryzyka związane z przytrzaśnięciem przez bramę choćby samochodu w czasie awarii systemu. Cenowo napędy automatyczne do bram wahają się w granicach od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.