Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Ciąża a zwolnienie przez pracodawcę

Ciąża a zwolnienie przez pracodawcę

Często możemy usłyszeć o tym, że pracodawcy boją się zatrudniać kobiety w ciąży lub kobiety w wieku, w którym mogą zajść w ciążę. Wynika to głównie z faktu, że pracownice w ciąży są szczególnie chronione przez prawo. Czy możliwe jest wtedy zwolnienie ciężarnej?

W Kodeksie pracy znajdziemy szczegółowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet w ciąży. Dotyczą one również zwolnienia takiej pracownicy. Generalnie nie jest to takie proste, ale zdarzają się pewne wyjątki.

Ochrona ciężarnej pracownicy przed zwolnieniem

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę i nie może jej wypowiedzieć w okresie ciąży pracownicy, również w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy.

Możliwe jest to jednak wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie takiej umowy o pracę.

Ponadto wyjątkiem są kobiety ciężarne zatrudnione w okresie próbnym do jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, a także na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, jest przedłużana do dnia porodu. Jednocześnie przepis ten nie ma zastosowania do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ochrona przy wypowiedzeniu

Jeśli pracodawca złoży wypowiedzenie dla pracownicy, która potem dowiaduje się, że jest w ciąży, wypowiedzenie to nie ma już mocy. Wobec tego rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży jest trudniejsze.

Warto przy tym wskazać, że ochrona nie przysługuje pracownicy, która sama wypowiedziała umowę o pracę, a potem dowiedziała się, że jest w ciąży w okresie wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży

Nie oznacza to jednak, że rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży jest niemożliwe. Zastosowanie mają tutaj określone przepisy prawa.

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie ciąży pracownicy albo w trakcie urlopu macierzyńskiego może nastąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ponadto pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w następujących przypadkach:

• ciężkie naruszenie podstawowych obowiązku pracowniczych

• popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków

• zawiniona utrata uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Praca w okresie ciąży

Pracodawca powinien zapewnić wtedy swojej pracownicy w ciąży możliwość wykonywania pracy – także biorąc pod uwagę jej stan ciąży. Jeśli pracodawca nie ma takiej możliwości, jest zobowiązany do zwolnienia pracownicy na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.

Jeżeli zmiana warunków pracy na danym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy na inne stanowisko powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownica może otrzymać dodatek wyrównawczy.

Ten wpis znajduje się w kategorii