W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ciepła kurtka na narty – jak kupić?

Ciepła kurtka na narty – jak kupić?

Gdy wyjeżdża się na narty w okresie zimowym bardzo ważne jest postawienie na odpowiednie ubranie. Obecnie można decydować się na bardzo nowocześnie produkowane wyroby, które spełniają nawet parametry tak surowe jak odzież dla himalaistów.

Oczywiście za takie ubrania trzeba zapłacić znacznie większe kwoty pieniędzy, ale pozwalają one na zapewnienie najwyższej jakości.

Wybierając kurtkę narciarską ważne jest by spełniała ona przynajmniej podstawowe standardy.

Za takie należy uznać odporność na wiatr oraz działanie wody. Obecnie warto również szukać takich kurtek, które pozwalają na oddychanie w nich ciała. Jeśli materiały, z których wykonana jest kurtka nie są odpowiednie wówczas w kurtce będziemy się nadmiernie pocić. Natomiast przemoczone ubranie będzie się szybko wychładzać, co znów nie będzie pozwalać na właściwe zachowanie ciepła.

Dobór stroju do warunków pogodowych

Ważne jest również branie pod uwagę, przy jakich warunkach zamierza się jeździć na nartach. Jeśli zamierza się jeździć na nartach nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych wówczas trzeba postawić na znacznie lepszej jakości kurtki. Jednak większość osób będzie jeździć na nartach w normalnych, zimowych warunkach. wiosenna-pozyczka

Wówczas można zdecydować się standardowe kurtki narciarskie, które pozwalają na zapewnienie podstawowych parametrów ubioru narciarskiego. Najczęściej przeciętny narciarz nie spotyka się ze skrajnie niskimi temperaturami czy nie decyduje się na korzystanie z nart przy bardzo silnie wiejącym wietrz, opadach marznącego deszczu.

Typ kurtki

Kurtki narciarskie występują w wersjach zarówno tradycyjnych, a także nowoczesnych. Tradycyjne kurtki są oparte na dwóch warstwach. Na zewnątrz takich kurtek znajdują się ochronne membrany a w środku kurtek znajduje się warstwa magazynująca ciepło.

Kurtki tradycyjne są dość wygodne w użytkowaniu, choć warto brać pod uwagę, że używanie obecnie ocieplanych kurtek przestaje być popularne. Kurtki, które nie są ocieplane można znacznie szybciej wysuszyć. Za takie kurtki trzeba zapłacić nieco większe pieniądze, ale są one najczęściej znacznie lepszej jakości.

Kurtki narciarskie w wersjach membranowych są specjalnie przystosowane do stosowania ich przez narciarzy. Odróżniają się one między innymi od kurtek membranowych przeznaczonych dla osób uprawiających wspinaczkę. Wybierając kurtkę do stosowania na nartach ważne jest by taka kurtka była nieco dłuższa. Dodatkowo w kurtkach narciarskich dobrze gdy znajdują się odpowiednio umieszczone kieszenie, gdzie można między innymi przechowywać ściereczki do gogli.

Gdy wybiera się poszczególne kurtki dla narciarzy nawet najnowsze modele można pozyskać nieco taniej poza sezonem. Jednocześnie można decydować się również na zakupy kurtek narciarskich w ramach promocyjnych ofert.

Pozwala to na zakup takich kurtek, które pochodzą od renomowanych producentów, a jednocześnie są dostępne w znacznie niższych cenach. Dobrej jakości kurtka do użytkowania przy jeździe na nartach pozwala również na użytkowanie jej przez bardzo długi okres czasu. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.