Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ciepła kurtka na narty – jak kupić?

Ciepła kurtka na narty – jak kupić?

Gdy wyjeżdża się na narty w okresie zimowym bardzo ważne jest postawienie na odpowiednie ubranie. Obecnie można decydować się na bardzo nowocześnie produkowane wyroby, które spełniają nawet parametry tak surowe jak odzież dla himalaistów.

Oczywiście za takie ubrania trzeba zapłacić znacznie większe kwoty pieniędzy, ale pozwalają one na zapewnienie najwyższej jakości.

Wybierając kurtkę narciarską ważne jest by spełniała ona przynajmniej podstawowe standardy.

Za takie należy uznać odporność na wiatr oraz działanie wody. Obecnie warto również szukać takich kurtek, które pozwalają na oddychanie w nich ciała. Jeśli materiały, z których wykonana jest kurtka nie są odpowiednie wówczas w kurtce będziemy się nadmiernie pocić. Natomiast przemoczone ubranie będzie się szybko wychładzać, co znów nie będzie pozwalać na właściwe zachowanie ciepła.

Dobór stroju do warunków pogodowych

Ważne jest również branie pod uwagę, przy jakich warunkach zamierza się jeździć na nartach. Jeśli zamierza się jeździć na nartach nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych wówczas trzeba postawić na znacznie lepszej jakości kurtki. Jednak większość osób będzie jeździć na nartach w normalnych, zimowych warunkach.

Wówczas można zdecydować się standardowe kurtki narciarskie, które pozwalają na zapewnienie podstawowych parametrów ubioru narciarskiego. Najczęściej przeciętny narciarz nie spotyka się ze skrajnie niskimi temperaturami czy nie decyduje się na korzystanie z nart przy bardzo silnie wiejącym wietrz, opadach marznącego deszczu.

Typ kurtki

Kurtki narciarskie występują w wersjach zarówno tradycyjnych, a także nowoczesnych. Tradycyjne kurtki są oparte na dwóch warstwach. Na zewnątrz takich kurtek znajdują się ochronne membrany a w środku kurtek znajduje się warstwa magazynująca ciepło.

Kurtki tradycyjne są dość wygodne w użytkowaniu, choć warto brać pod uwagę, że używanie obecnie ocieplanych kurtek przestaje być popularne. Kurtki, które nie są ocieplane można znacznie szybciej wysuszyć. Za takie kurtki trzeba zapłacić nieco większe pieniądze, ale są one najczęściej znacznie lepszej jakości.

Kurtki narciarskie w wersjach membranowych są specjalnie przystosowane do stosowania ich przez narciarzy. Odróżniają się one między innymi od kurtek membranowych przeznaczonych dla osób uprawiających wspinaczkę. Wybierając kurtkę do stosowania na nartach ważne jest by taka kurtka była nieco dłuższa. Dodatkowo w kurtkach narciarskich dobrze gdy znajdują się odpowiednio umieszczone kieszenie, gdzie można między innymi przechowywać ściereczki do gogli.

Gdy wybiera się poszczególne kurtki dla narciarzy nawet najnowsze modele można pozyskać nieco taniej poza sezonem. Jednocześnie można decydować się również na zakupy kurtek narciarskich w ramach promocyjnych ofert.

Pozwala to na zakup takich kurtek, które pochodzą od renomowanych producentów, a jednocześnie są dostępne w znacznie niższych cenach. Dobrej jakości kurtka do użytkowania przy jeździe na nartach pozwala również na użytkowanie jej przez bardzo długi okres czasu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.