Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Co grozi za korzystanie z pirackiego oprogramowania?

Co grozi za korzystanie z pirackiego oprogramowania?

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania może prowadzić do poważnych konsekwencji. Decydowanie się na korzystanie z legalnego oprogramowania jest szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorców. Brak korzystanie z legalnego oprogramowania może wiązać się nawet z postępowaniem karnym.

Gdy korzysta się z oprogramowania w firmach istotne jest nie tylko branie pod uwagę, że oprogramowanie zostało legalnie zakupione. Niezbędne jest również branie pod uwagę czy oprogramowanie jest używane zgodnie z umową licencyjną. Jednocześnie trzeba również brać pod uwagę, że nie każde darmowe oprogramowanie może być używane przez firmy.

Wynika to z faktu, że oprogramowanie darmowe często jest przeznaczone do darmowego użytku jedynie przez osoby prywatne. Natomiast przy użytkowaniu komercyjnym niezbędne jest uiszczenie opłat w celu spełniania wymogów licencji programu. Pełną odpowiedzialność za oprogramowanie na firmowych komputerach ponosi pracodawca, co warto brać pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników.

Umowy licencyjne oprogramowania

W umowa licencyjnych dotyczących oprogramowania można spotkać się z bardzo różnymi zapisami. Warto jest dokładnie sprawdzić informacje zawarte w umowach licencyjnych oprogramowania. Wiele programów może być używanych jedynie na jednym komputerze. Są również programy, które można użytkować na określonej liczbie komputerów.

Przekroczenie liczby komputerów, na których zainstalowało się oprogramowanie prowadzi do złamania umowy licencyjnej co podlega przepisom o piractwie komputerowym.

Odpowiedzialność za użytkowanie nielegalnego oprogramowania

Przy użytkowaniu nielegalnego oprogramowania można spotkać się z podleganiem różnym przepisom prawnym. Gdy nielegalne oprogramowanie zostało nabyte wówczas można spotkać się z karą do 5 lat pozbawienia wolności, gdyż w zakres wchodzą przepisy o pasterstwie. Oczywiście wysokość kary jest zawsze zależna od konkretnych okoliczności.

Zakres kar wskazanych przez ustawodawcę w przypadku wykrycia nielegalnego oprogramowania rozpoczyna się od kary grzywny. Jednocześnie kara obejmuje również zajęcie nośników danych. W konkretnych przypadkach kara może również dotyczyć zajęcia komputerów czy serwerów, na których znajduje się nielegalne oprogramowanie.

Prawo autorskie

Przy nielegalnym oprogramowaniu w grę może wchodzić ustawa o prawie autorskim a nie przepisy prawa karnego. W przepisach tej ustawy można spotkać się z karami takimi jak grzywna a także ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2.

Jednak kara staje się znacznie bardziej surowa, gdy zostanie udowodnione, że oskarżony o posiadanie nielegalnego oprogramowania działał w celu uzyskania korzyści majątkowej. Wówczas kara może wynosić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Należy brać pod uwagę, że użytkowanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania, które jednocześnie jest oprogramowaniem używanym w celach komercyjnych może zostać uznane jako uzyskiwanie korzyści majątkowej.

Kary można spodziewać się również w ramach procesów, które dotyczą roszczeń ze strony producentów oprogramowania. Takie kary są karami finansowymi, które wyznaczane są przez sądy.

Ten wpis znajduje się w kategorii