Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Co się stanie, gdy nie będę spłacać pożyczki?

Co się stanie,  gdy nie będę spłacać pożyczki?

Jednym z niebezpieczeństw związanych z zawarciem umowy pożyczki jest brak możliwości przewidzenia przyszłości – chociaż mamy obecnie środki do spłaty rat, może się okazać, że za sprawą różnych wydarzeń nie będziemy już w stanie regulować zobowiązań. Co stanie się wtedy, gdy nie będziemy spłacać pożyczki terminowo?

Generalnie najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, w której pożyczka staje się niemożliwa do spłacenia. Oczywiście, czasami trudno przewidzieć różne sytuacje – utrata pracy, choroba bliskiej osoby, wypadek, problemy osobiste to tylko niektóre z nich. Możemy narazić się przede wszystkim na spore koszty dodatkowe, a także na problemy z wzięciem kolejnych pożyczek i kredytów w przyszłości.

Brak spłaty zadłużenia w terminie może mieć wielopłaszczyznowe konsekwencje, które możemy odczuwać nawet wtedy, gdy w końcu uregulujemy zobowiązanie. Poniżej prezentujemy te najważniejsze.

Główne konsekwencje braku spłaty pożyczki:

• naliczenie kar umownych i odsetek

• przekazanie długu do windykacji

• wpisanie do baz dłużników

• trudności we wzięciu kolejnych pożyczek i kredytów

• przekazanie sprawy do sądu i egzekucja komornicza

Poniżej opisujemy dokładniej powyższe konsekwencje – warto też wskazać, że nie zawsze dotyczą one każdego długu, dlatego im wcześniej spłacimy nasze zobowiązanie, tym mniej negatywnych konsekwencji nas dotknie.

Kary umowne i odsetki od pożyczkodawcy

Gdy spóźnimy się ze zobowiązaniem nawet jeden dzień, zdarza się, że pożyczkodawca może zacząć naliczać kary umowne oraz dodatkowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zazwyczaj odsetki nie są bardzo wysokie, niemniej jednak zdarza się, że pożyczka ratalna może znacznie podwyższyć swój koszt właśnie przez kary umowne.

Windykacja długu i zajęcia komornicze

Najczęściej firmy pozabankowe oraz banki przekazują długi do windykacji do firm posiadających w tym doświadczenie. Zadaniem windykatora jest nakłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Jeżeli windykacja nie powiedzie się, sprawa może być przekazana do sądu. Gdy pożyczkodawca wygra, wtedy wobec pożyczkobiorcy może rozpocząć się egzekucja komornicza. Zajęcie komornicze może dotyczyć części wypłaty, nieruchomości czy ruchomości, na przykład samochodu czy sprzętu RTV.

Wpisanie do bazy dłużników

Brak spłaty zadłużenia oznacza również negatywną historię kredytowania w bazach, na przykład BIK, KRD, BIG. Najczęściej do wpisu na „czarną listę” dochodzi wtedy, gdy termin długu będzie przekroczony o minimum 31 dni.

Wpisanie do bazy dłużników oznacza pogorszenie scoringu, czyli punktów określających wiarygodność kredytową. Wtedy będziemy mieli trudności z uzyskaniem kolejnych kredytów oraz pożyczek, ponieważ sprawdzające nas w bazie instytucje otrzymają informację, że jesteśmy nieterminowym klientem i mamy czy mieliśmy długi. Informacje w bazach widoczne są przez kilka lat!

Ten wpis znajduje się w kategorii