W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Co zrobić z ubraniami, których nie nosimy?

Co zrobić z ubraniami, których nie nosimy?

Po sprzątaniu garderoby zostało ci dużo ubrań, których już nie potrzebujesz? Sprawdź z nami, co można z nimi zrobić, gdy nie będziemy z nich już korzystali. Sprzedać? Oddać innym? A może wyrzucić? To tylko kilka propozycji, ponieważ jest ich więcej.

Twoja szafa pęka w szwach i jest w niej dużo rzeczy, które nie są przez ciebie używane? W takim przypadku warto zabrać się za generalne porządki. Z szafy powinny wyprowadzić się te rzeczy, które są za małe, za duże i nie pasują, a także te podniszczone – podziurawione, sprane, podarte, które już nie nadają się do użycia. Również możemy wyeliminować z niej te rzeczy, z których nie będziemy korzystali, na przykład nie pasują one do naszego stylu.

Niechcianych ubrań nie musimy od razu wyrzucać do kosza na śmieci. Powinniśmy traktować to jako ostateczność.

1. Sprzedać

Jeśli w kupce rzeczy, których chcesz się pozbyć, znajdują się jakieś perełki, na przykład ubrania w nadal świetnym stanie, znanych marek, nawet ubrania nowe, możesz pomyśleć o ich sprzedaniu. To możliwe przede wszystkim on-line – na aukcjach internetowych oraz przez portale ogłoszeniowe i serwisy poświęcone sprzedaży ubrań.

Ubrania można sprzedawać pojedynczo albo można przygotować zestaw – w tym pierwszym przypadku wystawianie ofert zajmie nam więcej czasu, w drugim mniej, ale za to zwykle osiągniemy niższą cenę. Zestaw można jednak sprzedać łatwiej. zimowa-pozyczka

2. Podarować

Ubrania można też komuś podarować – można zapytać znajomych, czy nie będą zainteresowani daną odzieżą, można też podarować je potrzebującym organizacjom. Przyjmują je między innymi różne noclegownie, domy samotnej matki, dlatego warto zapytać, czy gdzie mogą się one przydać.

Także możemy wrzucić ubrania do dużych kontenerów na odzież – w tym przypadku trafiają one do kilku miejsc, między innymi są sprzedawane do sklepów w odzieżą, a jeśli są w gorszym stanie, mogą być wykorzystane do produkcji przemysłowych czyściw.

3. Wykorzystać na szmatki

Jeśli wśród rzeczy, które nie są potrzebne w twojej szafie, znajdują się jakieś bawełniane lub wiskozowe, można wykorzystać je do przygotowania szmatek do użycia w domu. Mogą być zastosowane do sprzątania na mokro i na sucho oraz do polerowania.

Gdy taka własnoręcznie przygotowana szmatka zniszczy się, po prostu wyrzucamy ją i korzystamy z kolejnych.

4. Wyrzucić

Jeśli żadna z powyższych opcji nie wchodzi w rachubę, w takim przypadku jedynym, co nam pozostaje, jest wyrzucenie ubrań. Tutaj także możemy zrobić to na kilka sposobów.

Gdy mieszkamy na osiedlu mieszkaniowym, wtedy możemy zapakować ubrania do reklamówki i nakleić na niej kartę z napisem odzież używana. Nie wyrzucajmy jednak reklamówki do kosza, ale postawmy go obok. Być może nasze ubrania będą mogły przydać się jeszcze jakiejś potrzebującej osobie. zimowa-pozyczka

Ubrania możemy też wyrzucić w PSZOK-ach (Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli w punktach, znajdują się w większości miast oraz w gminach – można oddawać je wtedy za darmo. Czasami, aby oddać rzeczy do punktu, potrzebujemy potwierdzenia, że opłacamy rachunku za śmieci.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.