W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Czy leki na receptę można kupić przez internet?

Czy leki na receptę można kupić przez internet?

Masz do wykupienia lek na receptę i zastanawiasz się, czy można zrobić to przez internet? Tak, teraz to możliwe! Musimy spełnić jednak określone wymagania, aby móc zamówić go on-line. O czym należy pamiętać?

Recepty na leki wydawane są przez lekarza. Otrzymujemy wtedy receptę, którą możemy zrealizować w dowolnej aptece. Przez długi czas było to możliwe tylko w aptekach stacjonarnych, ale teraz do gry weszły też apteki internetowe. Musimy jednak pamiętać o tym, że zamówienie leków na receptę on-line nie oznacza, że będziemy mogli otrzymać je zawsze kurierem czy pocztą wprost do swoich rąk.

Apteki internetowe – duży wybór i niskie ceny

Wielu z nas lubi robić zakupy w sklepach internetowych. Teraz w ich szerokiej gamie do dyspozycji mamy również apteki internetowe. Zakupimy w nich różne leki i inne preparaty, a także produkty lecznicze. Najczęściej są one dostępne w niższych cenach niż z większości aptek stacjonarnych – poza tym zamówienie jest bardzo wygodne i łatwe, ponieważ wszystko realizujemy przez internet.

Czy jednak w aptekach internetowych możemy zakupić leki na receptę?

Polskie prawo zabrania sprzedaży wysyłkowej leków wydawanych na receptę. Mówimy tutaj o sytuacji, gdy pacjent zamawia lek on-line z okazaniem recepty, na przykład przesłaniem jej do apteki, otrzymuje paczkę do swoich rąk od kuriera albo listonosza. Nie oznacza to jednak wcale, że nie możemy zamówić leku na receptę z użyciem internetu.

Sprzedaż leków na receptę on-line możliwa jest wtedy, gdy dokonujemy zamówienia konkretnego leku na stronie internetowej apteki, ale odbieramy do osobiście w aptece. Takie usługi świadczą duże sieci aptek, które posiadają placówki w różnych miejscowościach w kraju oraz własny sklep internetowy, gdzie możemy zapoznać się z pełną ofertą. wiosenna-pozyczka

Jak zamówić lek na receptę przez internet?

Na początku warto zapoznać się z różnymi ofertami – warto wskazać, że ceny mogą się różnić, dlatego jeśli nie lubimy przepłacać, najlepiej zobaczyć propozycje w wielu aptekach internetowych.

Gdy znaleźliśmy już odpowiednią ofertę, wybieramy lek i wkładamy go do wirtualnego koszyka. Potem wypisujemy formularz zamówienia, w którym podajemy swoje dane i wybieramy aptekę, w której chcemy odebrać lek.

Najczęściej jest on dostępny nawet następnego dnia do odbioru.

Dzięki temu nie musimy chodzić do placówki dwa razy, ponieważ lek będzie na nas już czekał. Najczęściej otrzymujemy wtedy wiadomość e-mail, że jest on już gotowy do odbioru. Lek zwykle czeka na klienta przez tydzień.

Przy odbiorze leku pokazujemy receptę, a aptekarz sprawdza jej dane i gdy wszystko się zgadza, przekazuje nam lek. Przy zakupach leków na receptę przez internet najczęściej płacimy w aptece – gotówką lub kartą.

Uwaga! W przypadku niektórych aptek internetowych musimy również wypisać dodatkowy formularz wtedy, gdy lek ma być refundowany. Wtedy w wirtualnej recepcie oznaczamy pola zgodnie z receptą – oddział NFZ, uprawnienia oraz odpłatność. Potem wybieramy aptekę i odbieramy lek wtedy, gdy będzie dostępny. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.