Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zwrot towaru kupionego w sklepie stacjonarnym

Zwrot towaru kupionego w sklepie stacjonarnym

Przy zakupach w sklepach stacjonarnych obowiązują nieco inne zasady niż przy zakupach w sklepach internetowych. Prawo wyróżnia zakupy w siedzibie firmy oraz zakupy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Realizując zakupy w siedzibie firmy konsument ma mniejsze prawa dotyczące możliwości rezygnacji z zakupionych produktów.

Gdy realizuje się zakupy w sklepach internetowych można dokonać zwrotu produktu do czternastu dni od momentu dokonania zakupu. Klient nie musi podawać powodu dokonania zwrotu produktu i ma prawo do uzyskania zwrotu środków finansowych za dokonany zakup. Natomiast przy zakupach w sklepach stacjonarnych jest to zakup dokonywany w siedzibie firmy.

Klient nie ma prawa do dokonania zwrotu produktu, który jest niezgodny z opisem sprzedawcy. Natomiast w przypadku zakupu produktu zgodnego z opisem to czy produkt można oddać zależy od sprzedawcy. Warto jest w takim przypadku sprawdzić między innymi, jaki jest regulamin danego sklepu. W poszczególnych sklepach tworzone są regulaminy, które prezentują informacje czy zwrot produktu w ogóle jest dopuszczalny.

Przed dokonaniem zakupu warto również dowiedzieć się, czy w regulaminie danego sklepu możliwe jest zrealizowanie zwrotu.

Prawa konsumenckie przy zwrocie produktów

Gdy zamierza się zrealizować zwrot produktu ważne jest poznanie praw konsumenckich. W prawie konsumenckim jest dokładnie wskazane kiedy klient ma prawo do skorzystania ze zwrotu. jesienna-pozyczka

Po pierwsze jest to prawo dotyczące reklamacji. W ramach tego prawa sprzedawca ma zobowiązanie naprawienia produktu, który jest uszkodzony fabrycznie, czyli nie można go użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie gdy sprzedawca nie ma możliwości zrealizowania naprawy produktu wówczas klient ma prawo do zwrotu środków finansowych lub do wymiany produktu uszkodzonego na taki, który będzie działał zgodnie z opisem. Jednocześnie produkty mogą podlegać oddaniu na podstawie rękojmi.

Korzystanie z rękojmi jest niezależne od prawa do reklamacji. Z rękojmi można korzystać nawet w przypadku produktów, które są uszkodzone fabrycznie, a nie zostały zakupione z zapewnieniem gwarancji.

Zwrot produktu w sklepie stacjonarnym

Brak możliwości zwrotu produktu w sklepie stacjonarnym chroni sprzedawcą. Taka ochrona dotyczy między innymi tego, że wiele produktów nie może być zwróconych w stanie, w którym zostały zakupione.

Klienci muszą zatem dokonywać zakupów w sposób rozsądny. Nie oznacza to jednak, że na wielu rynkach produktowych można zwracać w poszczególnych sklepach produkty. Dotyczy to między innymi sklepów odzieżowych. Wiele sklepów informuje klientów już po wejściu do sklepu, że produktów zakupionych nie można zwracać po odejściu od kasy.

Jednak wielu sprzedawców oferuje klientom możliwość dokonania zwrotu. Są takie sklepy, które pozwalają na zapewnienie wymiany kupionego produktu, co bywa rozwiązaniem choćby w przypadku zakupu ubrania, które jest za małe czy za duże pod kątem wymiarów. Jednocześnie znaleźć można także takie sklepy, które pozwalają na zapewnienie oddania kupionych produktów w formie choćby ubrań, co jednak zawsze jest indywidualną decyzją sprzedającego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.