Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy można zniknąć z bazy dłużników BIG?

Czy można zniknąć z bazy dłużników BIG?

Bazy dłużników to problem dla osób, które mają niespłacone zobowiązania finansowe. Gdy jest się w takich bazach dłużników bardzo trudno jest między innymi pożyczyć pieniądze na rynku finansowym, ale również można mieć problemy z podpisywaniem stałych umów z firmami oferującymi różnego rodzaju usługi. Jednocześnie do bazy BIG można trafić nawet za bardzo niewielkie zadłużenie.

Baza BIG to baza informacji gospodarczej. Znacznie częściej do takiej bazy trafiają firmy, które nie zapłaciły regularnie rachunków, faktur. Jednak do bazy trafiają również klienci indywidualni, co dotyczy sytuacji braku zapłacenia abonamentów związanych z użytkowaniem telefonów, telewizji. Do BIG trafić mogą również osoby, które zalegają z płatnościami alimentów.

BIG działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i jest jedną z takich baz. Inne bazy to między innymi KRD.

Jak trafia się do bazy BIG?

Do bazy BIG można trafić nie tylko w przypadku zostania wpisanym przez firmę. Do takiej bazy można zostać wpisanym również w przypadku braku zapłacenia zobowiązania osobie fizycznej. Jednocześnie jeśli dług jest potwierdzony umową wówczas można zostać wpisanym do rejestru nawet przy braku zapłacenia zadłużenia w wysokości dwustu złotych. Natomiast kwota minimalna, przy jakiej wpisywani są przedsiębiorcy to pięćset złotych.

Jednak do bazy nie można zostać wpisanym gdy zaległość nie została opłacona w terminie krótszym niż sześćdziesiąt dni. Jednocześnie o wpisaniu do rejestru BIG musi zostać poinformowana osoba, która na taką listę jest wpisywana. Taki obowiązek dotyczy również terminu poinformowania osoby, która trafi do bazy BIG, który wynosi co najmniej trzydzieści dni przed datą wpisania do bazy BIG dłużnika. jesienna-pozyczka

Jeśli nie chce się trafić do bazy BIG zawsze można zapłacić zobowiązanie po przedstawieniu informacji, że takie zobowiązanie nie zostało zapłacone. Jednak zdarza się, że do takiej bazy można zostać wpisanym również błędnie.

Sprawdzanie informacji w BIG

Każda osoba ma prawo do darmowego sprawdzenia informacji znajdujących się w BIG raz na pół roku. Dotyczy to również bazy BIK. Wówczas można sprawdzić między innymi czy jest się w takiej bazie wpisanym jako dłużnik, a także kto dokonał takiego wpisu. Jednocześnie można sprawdzić również informacje dotyczące tego czy ktoś szukał informacji o danej osobie w bazie BIG.

Natomiast w przypadku gdy ktoś został wpisany do bazy BIG, ale spłacił zobowiązanie wówczas można upewnić się po sprawdzeniu wpisów w bazie BIG, że zostało się wykreślonym z takiej bazy. Zdarza się, że do bazy BIG trafia się poprzez pomyłkę. Dotyczyć to może między innymi sytuacji, gdy dług został spłacony, ale firma przez pomyłkę wpisała klienta do bazy BIG. Firmy często robią takie wpisy automatycznie dla większej liczby klientów, co prowadzić może do pomyłek.

Wówczas można żądać wykreślenia z takiej bazy czy też poprawienia wpisu przez wierzyciela gdy jest on niepoprawny, czyli niezgodny z rzeczywistością. Taka sytuacja to między innymi wpisywanie nieodpowiedniej sumy rzeczywistego zadłużenia w danej firmie. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.