Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy opłaca się inwestować w kryptowaluty?

Czy opłaca się inwestować w kryptowaluty?

Kryptowaluty nazywane są również alternatywnymi walutami. Taka nazwa wynika z faktu, że nie są to w większości waluty, które są oficjalnie wydawane przez państwa. Waluty alternatywne są tworzone przez indywidualne osoby lub firmy i opierają się na wykorzystaniu możliwości kryptografii.

Kryptowaluty są walutami, które funkcjonują jedynie za pośrednictwem Internetu. Ich generowanie odbywa się poprzez tworzenie kolejnych zapisów internetowych, kryptograficznych przy wykorzystaniu mocy komputerów. Jednocześnie waluty alternatywne mają w większości z góry ustaloną ilość pojedynczych zapisów, które stanowią pojedynczą jednostkę danej kryptowaluty.

Dodatkowo wiele nowych krypowalut można pozyskać bez konieczności ich kupowania a poprzez wykorzystanie własnych komputerów i ich mocy obliczeniowych do odkrywania kolejnych zapisów stanowiących kryptowalutę.

Inwestycje w kryptowaluty

Alternatywne waluty internetowe podlegają zarówno wymianie pomiędzy użytkownikami w ramach transakcji jak też są elementem obrotu na giełdach internetowych dokładnie tak samo jak wszystkie, inne waluty na świecie.

Sprawia to, że kryptowaluty mogą być używane zarówno do realizowania bardzo bezpiecznych transakcji jak też do inwestycji. Inwestycje opierają się na realizowaniu krótkoterminowych lub długoterminowych zakupów, które mają generować zyski ze względu na wzrost kursów kupowanych kryptowalut. jesienna-pozyczka

Rynek kryptowalut stale się rozwija co między innymi wynika z korzyści jakie płyną z posiadania takich walut. Po pierwsze są to bardzo bezpieczne waluty przy odpowiednim ich przechowywaniu w ramach zapisów na nośnikach danych. Waluty alternatywne nie są przechowywane w bankach, więc nie podlegają ryzyku utraty walut w przypadku problemów finansowych banków.

Bywa to ważne szczególnie dla osób mieszkających w krajach, gdzie system bankowy nie jest stabilny.

Gdy kryptowaluty przechowywane są na indywidualnych kontach znajdujących się na nośnikach danych właściciela środków finansowych wówczas nie ma możliwości utraty środków finansowych w odróżnieniu od przechowywania takich środków finansowych w formie krytpowalut na giełdach internetowych, które mogą bankrutować.

Kapitalizacja rynku kryptowalut stale rośnie. Jest to związane nie tylko z bezpieczeństwem kryptowalut, ale również z dużą wygodą ich użytkowania w ramach transakcji, szczególnie internetowych. Dodatkowo coraz więcej kryptowalut może być użytkowana za pośrednictwem aplikacji na telefony.

Czy warto inwestować w kryptowaluty?

Inwestowanie w kryptowaluty wymaga dokładnie takiego samego podejścia jak inwestowanie we wszystkie, inne waluty. Niezbędne jest posiadanie wiedzy, która pozwala na selekcjonowanie korzystnych inwestycji.

Jednocześnie ważna jest wiedza o tym w jaki sposób bezpiecznie inwestować, co dotyczy minimalizowania ryzyka utraty środków finansowych zainwestowanych w kryptowaluty. Niezbędne jest również posiadanie odpowiedniego kapitału, który pozwala na inwestowanie w różne kryptowaluty, co pozwala na zdywersyfikowanie inwestycji co ogranicza ryzyko strat finansowych. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.