Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czym są obligacje korporacyjne?

Czym są obligacje korporacyjne?

Mamy wiele sposobów na to, aby pomnożyć posiadane obecnie oszczędności. To nie tylko bezpieczne lokaty bankowe, ale również fundusze inwestycyjne czy akcje. Warto również wspomnieć o obligacjach korporacyjnych. Czym dokładnie są obligacje tego rodzaju i jak dużo możemy na nich zarobić?

Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne to propozycja dla każdego, kto posiada wolną gotówkę. Zamiast zostawiać ją na koncie bez oprocentowania warto skorzystać z ofert banków i firm pozabankowych oferujących takie produkty.

Oczywiście, musimy wziąć pod uwagę ryzyko – dobieramy metody oszczędnościowe i inwestycyjne tak, aby nie ryzykować zbyt dużo. Pamiętajmy też o tym, by stosować różne metody – gdy jedna z nich się nie powiedzie, zawsze będziemy mogli zarobić na innych.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacjami korporacyjnymi nazywamy dłużne papiery wartościowe, które emitowane są przez przedsiębiorstwa. Są to zatem dokumenty, które potwierdzają zadłużenie i pod tym względem są podobne do obligacji skarbowych, niemniej jednak pojawia się większe ryzyko. Z drugiej strony kuszą wysokie zyski. Osoba posiadająca obligacje korporacyjne może zrealizować je po wskazanym terminie, otrzymując z powrotem kapitał wraz z wypracowanym zyskiem.

Takie spółki jak spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość emitowania obligacji korporacyjnych. Wówczas otrzymują one możliwość zebrania finansów od inwestorów do realizacji swoich projektów.

Obligacje korporacyjne mają:

• określone oprocentowanie – zwykle od 5% do 11%

• datę wygaśnięcia, gdy spółka odkupuje obligację od inwestora – zwykle to ot kilku miesięcy do paru lat

• długość okresu odsetkowego – wskazuje, co ile miesięcy możemy dostać odsetki – zwykle to 3 miesiące lub 6 miesięcy

Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

Żeby zakupić obligacje korporacyjne, powinniśmy założyć konto maklerskie dające nam taką możliwość. Zwykle możemy zrobić to całkowicie przez internet, po zalogowaniu się na swoje konto transakcyjne w banku. Możemy też po prostu skorzystać z usług biura maklerskiego.

Gdy już jesteśmy w posiadani konta maklerskiego, możemy zacząć kupować obligacje korporacyjne. Oczywiście, zanim podejmiemy decyzję, co kupić, powinniśmy bliżej zapoznać się ze spółkami emitującymi takie obligacje. Bezpieczniejsze będzie kupowanie obligacji spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych.

W podejmowaniu początkowych decyzji mogą pomóc nam także specjaliści. W internecie możemy znaleźć wiele artykułów i porad dotyczących inwestowania w obligacje korporacyjne.

Dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne stanowią atrakcyjną alternatywę dla innych metod inwestycyjnych – koszty rozpoczęcia inwestycji nie są bardzo wysokie, z kolei zyski są atrakcyjne. Gdy nie chcemy zbyt dużo ryzykować, możemy zarobić nawet około 6% w skali roku, czyli nawet dwukrotnie więcej niż na najlepszych lokatach. Jeśli jesteśmy skłonni do podjęcia większego ryzyka, wówczas zysk może wynieść nawet około 11%.

Dodatkowo plusem jest prostota tego rodzaju inwestycji, zwłaszcza wtedy, gdy mamy konto bankowe i konto maklerskie w tym samym banku wraz z dostępem przez internet. Wtedy możemy inwestować na komputerze, bez wychodzenia z domu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.