Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Darmowe porady prawne. Kto może na nie liczyć?

Darmowe porady prawne. Kto może na nie liczyć?

Od ponad roku działa ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej. Został on stworzony jako wsparcie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie finansowo na wybranie usług prawnych w kancelarii. Kto może liczyć na taką pomoc i gdzie możemy z niej skorzystać?

Koszty usług prawnych nie są niskie – gdy chcemy zdecydować się na udanie się do kancelarii w celu uzyskania porady prawnej, musimy zwykle wysupłać z kieszeni około 100-150 złotych. Wydatek może być jeszcze wyższy w sytuacji, gdy nasza sprawa będzie skomplikowana i będzie wymagała od prawnika większego nakładu pracy.

Wobec tego Ministerstwo Sprawiedliwości, wychodząc naprzeciwko potrzebom społeczeństwa, stworzyło ustawę zakładającą nieodpłatne wsparcie prawne dla wybranych osób, które ze względu na barierę finansową nie mogą skorzystać z usług prawnych.

Darmowa pomoc prawna dostępna od 1 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku poprzez współdziałanie rządu, samorządów, a także organizacji pozarządowych powstało ponad 1500 punktów, w których zainteresowani mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną.

W punktach tych pomoc mają udzielać radcy prawni i adwokaci, a także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych. W wybranych przypadkach pomoc będą oferowali również aplikanci adwokaccy oraz radcowscy z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.

Punkty działają na poziomie lokalnym, co powoduje, że dostanie się do specjalisty jest znacznie łatwiejsze, szczególnie w małych społecznościach.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

• seniorzy po ukończeniu 65 lat

• młodzież do 26. roku życia

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

• kombatanci

• weterani

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Nieodpłatna pomoc prawna jest zgodnie z przepisami udzielana w punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W związku z tym należy dokładnie sprawdzić, w których godzinach i dniach będzie można otrzymać wsparcie.

W jakim zakresie możemy otrzymać pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w dość szerokim zakresie. Obejmuje ona przede wszystkim: sprawy cywilne, sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy administracyjne, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarcze, a także prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc pod kątem profilu czynności włącza następujące: wskazanie sposobu rozwiązania danego problemu prawnego, informację o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, pomoc w sporządzeniu projektu pisma – z wyłączeniem pism procesowych, pomoc w sporządzeniu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo sądowo-administracyjne, a także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych albo ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Ten wpis znajduje się w kategorii