Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Dbaj o lodówkę a zaoszczędzisz na prądzie

Dbaj o lodówkę a zaoszczędzisz na prądzie

Lodówka jest jednym z tych urządzeń, które mogą generować bardzo duże opłaty za prąd. Wynika to z ciągłej pracy lodówki. Jednocześnie lodówki odpowiadają nawet za jedną trzecią łącznych kosztów zużycia prądu w skali roku szczególnie w mieszkaniach gdzie zużycie prądu jest mniejsze w stosunku do bardzo dużych domów.

Spis treści

Stosowanie się d o odpowiednich zasad przy użytkowaniu lodówki pozwala na ograniczenie kosztów zużycia prądu. Zużycie prądu w lodówkach jest zależne między innymi od temperatury chłodzenia. Warto jest ustawić odpowiednie temperatury chłodzenia zarówno w lodówce a także zamrażarce. W lodówce optymalną wartością powinno być siedem stopniu Celsjusza. Natomiast w zamrażarce dobrze jest ustawić temperaturę minus osiemnastu stopniu Celsjusza.

Przy regularnym użytkowaniu lodówki bardzo ważne jest by rozsądnie korzystać z otwierania i zamykania lodówki. Gdy ogranicza się ilość otworzeń lodówki w celu wyjmowania jedzenia znajdującego się w lodówce można zmniejszyć dogrzewanie lodówki. W ten sposób urządzenie dla zachowania odpowiedniej temperatury chłodzenia jest w stanie zużywać znacznie mniej prądu. Właściwe rozłożenie towarów w lodówce pozwala na znaczne skrócenie czasu, w którym lodówka będzie otworzona przy jednorazowym wyjmowaniu z niej produktów.

Do lodówki nie powinno się wkładać ciepłych potraw.

Przekładać się do będzie do marnowania prądu, gdyż lodówka będzie musiała zużywać więcej energii w celu zachowania ustawionej w niej temperatury chłodzenia. Wkładanie ciepłych potraw do lodówki w celu ich schłodzenia może zwiększać zużycie prądu nawet trzykrotnie. Gdy produkty wkłada się do lodówki warto również odpowiednie je zapakować co przy pewnych produktach pozwala na ograniczenie pojawiania się na nich szronu. Szron w lodówce również wpływać na ilość zużywanej energii do zachowania odpowiedniej temperatury we wnętrzu lodówki. jesienna-pozyczka

Eksploatacja lodówki

Właściwe eksploatowanie lodówki pozwala na zapewnienie zmniejszenia zużycia prądu. Istotne jest regularne rozmrażanie lodówki, gdy lodówka nie posiada automatycznego rozmrażania. Jeśli w lodówce pojawia się szron wówczas znacząco rośnie zużycie prądu.

Lodówka powinna być regularnie czyszczona co dotyczy również zewnętrznych elementów w postaci wymienników ciepła. Bardzo zabrudzone elementy lodówki mogą prowadzić do gorszej pracy lodówki, co również zwiększa pobieranie mocy. Co pewien czas warto również rozważyć wykonanie konserwacji lodówki, co warto realizować w profesjonalnym serwisie lodówek. Pozwala to między innymi na profesjonalne wykonanie czyszczenia lodówek.

Takie czyszczenie będzie wykonane znacznie bardziej dokładnie. Jednocześnie w serwisie zostaną również sprawdzone uszczelki pod kątem stanu technicznego. Ogranicza to sytuację, w której korzysta się z lodówek, które mają nieszczelne uszczelki. Nieszczelne uszczelki prowadzą do nieszczelności całej lodówki, co znów przekład asie na konieczność znacznie bardziej intensywnej pracy agregatu w celu zapewnienia schłodzenia lodówki a to prowadzi do znaczącego zwiększenia zużycia energii.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.