Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ekologiczne pranie - czym zastąpić proszek?

Ekologiczne pranie - czym zastąpić proszek?

Realizowanie prania ekologicznego pozwala na ograniczenie ilości środków chemicznych, z którymi stykamy się na co dzień. Na pranie ekologiczne stawiają osoby, które wybierają ekologiczny styl funkcjonowania.

Pranie ekologiczne może być również korzystnym rozwiązaniem dla osób mających różnego rodzaju problemy skórne. Wiele takich problemów związanych jest ze stykaniem się z różnymi substancjami chemicznymi znajdującymi się w nowoczesnych środkach piorących.

Ekologiczne pranie realizować można zarówno przy użytkowaniu środków piorących dostępnych na rynku jak też przy użytkowaniu środków piorących przygotowanych samodzielnie w warunkach domowych. Popularność ekologicznego stylu życia sprawia, że coraz większa liczba producentów oferuje produkty oparte na między innymi biodegradowalnych składnikach. Produkty ekologiczne nie zawierają również silnie oddziałujących substancji chemicznych.

Alternatywny do chemicznych środków piorących

Wybierając alternatywę do środków piorących można zdecydować się na bardzo różne produkty. Wiele środków piorących można przygotować w warunkach domowych. Postawić można również na takie produkty jak orzechy piorące. Mają one wiele atutów jak brak szkodzenia środowisku. Jednocześnie orzechy piorące nie mają żadnego, negatywnego wpływu na człowieka. Pozwala to na bezpieczne użytkowanie ich przez osoby mające problemy ze schorzeniami skórnymi. Orzechy piorące polecane są również osobami mającymi skórę o dużej podatności na podrażniania czy dla osób cierpiących na alergie. Dla osób, które wybrały ekologiczny styl życia dodatkowym atutem orzechów piorących jest brak zawierania jakichkolwiek chemicznych dodatków.

Pranie ubrań dla dzieci

Ekologiczne środki piorące są wybierane przez wielu rodziców. Pozwala to na ograniczenie stykania się skóry małych dzieci z dodatkami i substancjami chemicznymi. Dla skóry dziecka bywa to korzystne, gdyż szczególnie małe dzieci mają bardzo delikatną skórę. Orzechy piorące są jednymi z produktów, które mogą być używane do prania ubrań niemowląt. Orzechy piorące dostępne są w korzystniejszych warunkach cenowych w stosunku do specjalnych, ekologicznych detergentów.

Przygotować można również proszek do prania w domowych warunkach.

Jednym z przepisów na taki proszek do prania jest użycie:

  • sody kalcynowanej

  • boraksu

  • nadwęglanu sodu.

Taki sam proszek można przygotować przy zastosowaniu płatków mydlanych zamiast nadwęglanu sodu. Proszek taki nie nadaje się do prania pieluch, ale może być używany do prania ubrań.

Kule piorące

Inną alternatywą w stosunku do stosowania orzechów piorących są kule piorące. Stosować można je zarówno zamiast proszku do prania jak też płynu do płukania. Do atutów kul piorących można zaliczyć bezpieczeństwo dla zdrowia oraz środowiska. Są to również produkty ekonomiczne. Kule piorące są również wygodne w użytkowaniu. W kulach piorących stosowane są naturalne minerały, które mają postać granulaty. Po zużyciu granulatu wystarczy go uzupełnić by móc używać kul piorących przy kolejnych praniach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.