Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Gdzie kupować dobre i tanie jedzenie?

Gdzie kupować dobre i tanie jedzenie?

Jedzenie w większości domowych budżetowych jest jedną z większych kategorii wydatków. Jednak nie trzeba wcale kupować drogiego jedzenia by żywić się zarówno smacznie a także zdrowo. Oczywiście wyszukanie dobrego i taniego jedzenia wymaga wybrania odpowiednich miejsc realizowania takich zakupów.

Gdy chce się taniej żywić zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na żywienie się w domu. Po pierwsze można wówczas decydować się na wybór takich półproduktów do wykonania posiłków, które są dobrej jakości a także mogą być wybrane w znacznie mniejszych cenach.

Jednocześnie bardzo ważne jest decydowanie się na takie wyroby z rynku żywności, które są odpowiedniej jakości. Nie zawsze dobrej jakości produkty z rynku żywnościowego muszą być drogie.

Zakupy na bazarach

Ciekawym rozwiązaniem może być decydowanie się na zakupy na bazarach. Bardzo często można na nich znaleźć znacznie tańsze produkty z rynku warzywa czy owoców. Decydować można się również na zakupy u producentów z rynku rolnego, którzy realizują sprzedaż za pośrednictwem bazarów. Pozwala to na pozyskanie sprawdzonych produktów pod kątem dostawcy a także tańszych, gdy zdecydujemy się na regularne zakupy w dłuższym okresie czasu. Wówczas można uzyskać możliwość negocjowania cen.

Promocje w marketach

Wiele dużych sklepów z żywnością jest w stanie obecnie oferować coraz lepszej jakości wyroby, które pochodzą od sprawdzonych producentów. Jednocześnie bardzo często można korzystać z zakupów w takich sklepach przy korzystaniu z bardzo niskich cenach w ramach promocji. Dobrze jest sprawdzać oferty marketów z żywnością w sposób regularny co pozwala na zorientowanie się jakie promocje dostępne są w danym momencie.

Pozwala to trafić na wyjątkowe okazje przy zakupach mięsa, ryb czy warzyw. Jednocześnie kupowanie różnorodnych produktów dostępnych w ciekawych promocjach pozwala również na żywienia się bardziej zbilansowane i różnorodne. Można także eksperymentować w kuchni decydując się na przygotowanie ciekawych posiłków z wykorzystaniem wyszukanych przepisów.

Planowanie wydatków

Jeśli chce się kupować jedzenie taniej ważne jest również by nie marnować jedzenia. Warto jest kupować jedynie jedzenie, które będzie przydatne. Pozwala to ograniczyć stałe wydatki na poszczególne produkty żywnościowe. W dłuższym okresie czasu pozwala nawet na spore oszczędności przy zakupach jedzenia.

Jednocześnie dobrze jest z wyprzedzeniem planować również przygotowywane posiłki. Pozwala to na połączenie zarówno smacznych posiłków a także takich, które będą realizowane przy korzystaniu z przepisów pozwalających na ograniczenie wydatków na półprodukty.

Programy lojalnościowe w sklepach

Wiele sklepów oferujących żywność, które działają w ramach sieci oferują również programy lojalnościowe. Pozwalają one na zyskiwanie punktów za duże zakupy czy też za regularne zakupy. W ramach programu lojalnościowego można zyskać rabaty na zakupy czy też można odebrać różnego rodzaju nagrody.

Gdy wybierze się sklepy, które oferują zarówno smaczne a jednocześnie tańsze jedzenie wówczas można zyskać podwójnie przy korzystaniu z programów lojalnościowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.