Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Ile dni urlopu dostaje pracownik na umowie o pracę?

Ile dni urlopu dostaje pracownik na umowie o pracę?

Zgodnie z przepisami prawa pracy każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w takim wymiarze, który jest dopasowany do okresu zatrudnienia. Jednocześnie z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może samodzielnie zrezygnować. W przypadku pojawienia się zaległego urlopu musi być on wykorzystany przez pracownika w następnym roku w określonych terminach.

Celem urlopu wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikom możliwości wykorzystania dni wolnych w celu odpoczynku od regularnego wykonywania pracy. Jednocześnie każdy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w danym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Gdy pracownik podjął pracę w danym roku kalendarzowym wówczas ma on prawo do urlop wypoczynkowego z każdym miesiącem, który upływa w pracy. Z każdym kolejnym miesiącem, w którym pracownik realizuje pracę liczba dni urlopu wypoczynkowego rośnie. Pracownik nabywa swoje uprawnienia urlopowe z dołu za każdy kolejny miesiąc realizowania pracy.

Liczba dni urlopu, do których w danym roku kalendarzowym ma prawo pracownik, który przepracował co najmniej rok w miejscu pracy wynoszą dwadzieścia dni w przypadku gdy staż pracy wynosi krócej niż dziesięć lat. Natomiast gdy staż pracy wynosi więcej niż dziesięć lat, wówczas pracownik uzyskuje prawo do dwudziestu sześciu dni urlopu rocznie.

Okres nauki a urlop

Na wymiar urlopu pracownika wpływa również okres nauki, gdyż jest on zaliczany do stażu pracy. Do stażu pracy zaliczane są między innymi okresy nauki zasadniczej oraz w równorzędnej szkole zawodowej co obejmuje trzy lata.

Okres nauki w średniej szkole zawodowej czy średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych pozawala na zaliczenie pięciu lat do stażu pracy.

Natomiast nauka w szkole ogólnokształcącej pozwala na doliczenie do stażu pracy czterech lat. Szkoła policealna pozwala na doliczenie do stażu pracy sześciu lat a okres nauki na studiach wyższych pozwala na doliczenie do stażu pracy ośmiu lat nauki.

Oczywiście doliczenie danego okresu nauki do stażu pracy wymaga ukończenia danego rodzaju szkoły. Jednocześnie gdy pracownik pracował w czasie realizowania nauki wówczas pracownik ma prawo do wyboru tego okresu doliczanego do stażu pracy, który jest korzystniejszy dla pracowników.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Na podstawie kodeksu pracy urlop powinien być udzielany tak by przynajmniej jedna część urlopu wynosiła co najmniej czternaście dni kalendarzowych.

Natomiast pracownik ma prawo negocjować z pracodawcą terminy przysługiwania wolnych dni. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę pracownik może wykorzystać nawet cały urlop wypoczynkowy za jednym razem. Pracodawca może również ustalać w miejscu pracy tak zwany plan urlopów wypoczynkowych.

Wówczas pracodawca ma obowiązek brania pod uwagę wniosków pracowników dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego. Plany urlopów wypoczynkowych są ustalane przez pracodawców w taki by zapewnić normalny tok pracy. Jednocześnie ekwiwalent za urlop przysługuje jedynie w przypadku gdy pracownik nie wykorzystał go przed zakończeniem umowy o pracę.

Ten wpis znajduje się w kategorii