Ile oszczędzimy na koncie oszczędnościowym?

Ile oszczędzimy na koncie oszczędnościowym?

Konta oszczędnościowe to specjalne konta bankowe, które pozwalają nam na odkładanie pieniędzy i zarabianie na odsetkach od umieszczonej tam sumy. Są więc produktem znajdującym się pomiędzy zwykłym kontem a lokatą bankową. Ile możemy na nich zarobić?

Konto oszczędnościowe możemy najczęściej otworzyć całkowicie za darmo i jego prowadzenie także nic nas nie kosztuje. W wielu bankach, które dają swoim klientom możliwość logowania się przez internet, możemy nawet samodzielnie otworzyć rachunki oszczędnościowe, bez potrzeby udawania się do placówki.

Czym dokładnie jest konto oszczędnościowe?

Głównym zadaniem konta oszczędnościowego jest pomoc w oszczędzaniu. Najczęściej traktowane jest ono jako dodatkowe konto do rachunku już istniejącego. Konto oszczędnościowe jest jednak oprocentowane w przeciwieństwie do zwykłych rachunków, co powoduje, że możemy zarabiać na posiadanych na nim pieniądzach. Nie tracimy też uzyskanych już odsetek, gdy pieniądze wypłacimy w całości.

Konto oszczędnościowe ma też swoje warunki. Wiele banków pozwala na przechowywanie na takim koncie tylko wyznaczonej sumy, na przykład do 100 000 złotych. Ponadto do kont tego rodzaju nie wydaje się zazwyczaj kart. Również musimy pamiętać o tym, że przelewy z konta oszczędnościowego mogą nas sporo kosztować. Zazwyczaj jeden przelew w miesiącu jest darmowy, ale za każdy kolejny musimy zapłacić od 5 do nawet 10 złotych zarówno wtedy, gdy mówmy o przelewach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Jakie jest oprocentowanie kont oszczędnościowych?

Aktualnie oprocentowanie na kontach oszczędnościowych nie jest zbyt zachwycające. W wielu bankach to nawet mniej niż 1%, ale zdarzają się też oferty na 3%. Warto przy tym wskazać, że w przypadku wyższych sum oprocentowanie może być niższe. Zatem konta oszczędnościowe są generalnie słabiej oprocentowane od lokat, więc nie zarobimy na nich zbyt wiele.

Konta z najlepszym oprocentowaniem, rzędu 3%, obowiązują głównie w przypadku nowych klientów, którzy wprowadzają do banku nowe środki. Wówczas przez określony czas, na przykład przez 2-4 pierwsze miesiące, nasze środki mają oprocentowanie promocyjne, a potem oprocentowanie to spada do standardowego poziomu, który wynosi przykładowo 0,70%. Mogą pojawić się też dodatkowe wymagania, na przykład konieczność utrzymywania odpowiedniej kwoty na koncie czy wpływy na określonym poziomie.

Gdy nie wiemy, gdzie założyć konto oszczędnościowe, najlepiej skorzystać ze specjalnych internetowych rankingów i porównywarek, które pomogą nam w sprawdzeniu aktualnych ofert w różnych bankach.

Czy warto założyć konto oszczędnościowe?

Jeżeli bank, w którym obecnie mamy już swoje konto, oferuje atrakcyjne konto oszczędnościowe, warto pomyśleć o jego założeniu. Pomoże nam ono w oszczędzaniu – możemy wtedy przelewać na nie co miesiąc wyznaczoną sumę. Posiadanie zwykłego rachunku oraz rachunku oszczędnościowego w jednym banku powoduje też, że możemy w razie problemu przelać pieniądze od razu do naszej dyspozycji – pieniądze są księgowane błyskawicznie pomiędzy kontami.

Gdy jednak mamy już teraz większą sumę, warto pomyśleć o założeniu lokaty zarówno w swoim, jak i w innym banku – często jako nowy klient też otrzymamy lepszą ofertę. Wtedy będziemy mogli liczyć na lepsze oprocentowanie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.