Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak chronić swoje dane w sieci?

Jak chronić swoje dane w sieci?

W Internecie rośnie ryzyko różnego rodzaju przestępstw. Wynika to między innymi z liczby osób korzystających z Internetu a jednocześnie z łatwiejszych możliwości realizowania przestępstw internetowych. Niezbędne jest zatem podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie danych używanych za pośrednictwem Internetu.

Jeśli chce się chronić dane w Internecie bardzo ważne jest przede wszystkim korzystanie z bezpiecznych stron internetowych. Przy korzystaniu ze stron banków czy też firm, gdzie niezbędne jest prezentowanie danych ważne jest by wybierać takie strony, które mają wysokiej jakości oraz skuteczne zabezpieczenia.

Jednocześnie można decydować się na korzystanie z przeglądarek, które mają dodatkowo wbudowane między innymi opcje incognito czy inne formy ukrywania tożsamości. Pozwala to na zapewnienie ograniczenia rozpoznawania urządzeń czy miejsca, z którego łączy się z Internetem.

Jednocześnie w tryb sandbox pozwala na bezpieczniejsze korzystanie z łączenia się z Internetem w przypadku przekazywania w sieci danych wrażliwych.

Dane narażone na kradzież

Trzeba brać pod uwagę, że szczególnie niebezpieczne jest utracenie danych związanych z możliwością łączenia się z bankami. Wówczas można być narażonym na możliwość kradzieży środków finansowych, które posiada się na rachunku bankowym. Ważne jest zatem przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które prezentowane są przez banki, w których posiada się rachunek bankowy. jesienna-pozyczka

Istotne jest również by decydować się na korzystanie z odpowiedniej liczby zabezpieczeń jak wysyłanie informacji do logowania za pośrednictwem telefonu, e-mail. Im więcej jest poziomów zabezpieczenia tym można liczyć na większe bezpieczeństwo w sieci. Rzadziej zdarza się kradzież danych osobowych.

Jednak trzeba brać pod uwagę, że taka kradzież może być znacznie bardziej groźna. W sieci można na takie dane zakładać bardzo różne konta w bankach, a nawet można pozyskiwać środki finansowe w firmach pożyczkowych. Należy zatem odpowiednio chronić dane osobowe by nie stać się elementem przestępstwa.

Jak chronić dane osobowe?

Ochrona danych osobowych w sieci to przede wszystkim unikanie korzystania z takich stron internetowych, które są oszustem. Warto jest korzystać z różnych systemów i programów zabezpieczających komputer. Pozwalają one na przedstawienie użytkownikowi komputera informacji, że ma do czynienia ze stroną, która może być oszustwem.

Dotyczy to między innymi złośliwego oprogramowania, które może znajdować się na danej stronie internetowej. Bardzo ważne jest również decydowanie się na unikanie prezentowania danych osobowych w takich miejscach, gdzie nie ma takiej potrzeby. Warto ograniczyć podawanie danych osobowych jedynie do tych miejsc, gdzie jest to rzeczywiście niezbędne.

Wówczas można mieć pewność, że będzie można w pełni ograniczyć ryzyko związane z kradzieżą danych osobowych. Należy brać pod uwagę, że kradzież danych dotyczyć może również kradzieży z firm, w których posiada się konta, co wymaga odpowiedniego podejmowania reakcji w celu przeciwdziałania wykorzystaniu takich danych jak zgłoszenie sprawy na policję.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.