Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak dbać o pralkę, aby działała dłużej?

Jak dbać o pralkę, aby działała dłużej?

Odpowiednie użytkowanie każdego urządzenia pozwala na znaczne wydłużenie czasu użytkowania takiego urządzenia bez ryzowania między innymi poważnych awarii. Dotyczy to również pralek gdzie odpowiednie użytkowanie pozwala na ograniczenie między innymi uszkodzeń, ale również nadmiernego zużywania się. Jakich zasad warto przestrzegać?

Pralka jest urządzeniem, które bywa użytkowane z różną intensywnością. Gdy mieszka się samemu pralka używana jest znacznie rzadziej szczególnie w przypadku osób aktywnych, które rzadko przebywają w domu. Natomiast gdy ma się szczególnie małe dzieci trzeba liczyć się z koniecznością znacznie częstszego użytkowania pralek.

Najczęstsze awarie

Ważne jest decydowanie się na sprawdzenie informacji o tym jakie są najczęstsze uszkodzenia pralek. Pozwala to na znacznie bardziej uważne użytkowanie pralki oraz dbanie o takie elementy pralki, które mogą szybciej ulegać uszkodzeniom.

W pralkach najczęściej dochodzi do takich uszkodzeń jak między innymi zepsucie się grzałki, bębna, pompki czy programatora.

Te części mogą zarówno ulegać drobnym jak też poważnym uszkodzeniom. Warto jest uważać na to jak zachowuje się pralka podczas prania co pozwala na znacznie szybsze wykrycie usterek. Wówczas takie drobne usterki można szybko usunąć. Źle działająca pralka to między innymi głośna praca urządzenia, problemy z funkcjami czy nieodprowadzanie wody.

Błędy przy użytkowaniu

Warto jest również sprawdzić porady dotyczące tego jakich błędów unikać przy użytkowaniu pralki. Jednym z częstych błędów jest przepełnianie bębnów w urządzeniu. Nakładanie nadmiernej ilości ubrań przekładać się może na nadmierne zużywanie wody przez urządzenie czy energii, ale również na stopniowe uszkadzanie się bębna.

Warto jest dbać o to by bęben nie był nadmiernie uszkodzony.

Ważne jest również branie pod uwagę, by pralka nie była nadmiernie użytkowana. Bardzo krótkie odstępy pomiędzy poszczególnymi praniami mogą negatywnie wpływać na działanie urządzenia. Warto jest zatem zebrać więcej ubrań do prania zanim się je wykona. Jednocześnie ważne jest również by dokładnie sprawdzać ubrania wkładane do pralki. Wiele przedmiotów, które zostają w ubraniach i nie zostały z nich wyjęte mogą prowadzić do uszkodzenia pralki poprze zapchanie filtrów.

Dbanie o pralkę

Ważne jest odpowiednie dbanie o pralkę już w momencie jej instalowania. Pralka powinna być odpowiednio ustawiona na powierzchni. Najlepiej by wykonał to pracownik, który dostarcza kupioną pralkę. Gdy nie ma takiej możliwości ważne jest by ustawić pralkę tak aby nie hałasowała oraz nie przesuwała się podczas wirowania. Dobrze jest również dokładnie zapoznać się ze wskazówkami przedstawianymi przez producentów w instrukcjach.

Gdy regularnie się pierze bardzo ważne jest by między innymi dokładnie sprawdzać czy w pralce nie zalega wcześniej używany proszek, gdyż może to prowadzić do zapychania się przepływu. Jednocześnie dobrze jest co pewien czas decydować się na oczyszczanie filtrów pompy z włosów czy kawałków tkanin. Można również stosować różne środki mające na celu czyszczenie filtrów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.