Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko są tematem wzbudzającym wiele kontrowersji – chociaż wiadomo, że powinny być opłacane regularnie, to jednak liczba rodziców łożących na swoje dzieci wcale nie jest taka duża. Gdy mamy zasądzone alimenty na dziecko, jak długo musimy je płacić?

Roszczenia alimentacyjne są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z przepisami rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Panuje dość powszechne przekonanie, że na dziecko płaci się alimenty tylko do jego 18 roku życia. To jednak nieprawdziwa informacja, ponieważ można opłacać je dłużej i nie ma przepisów, które wskazałby na wiek, do którego należy je przekazywać.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny wobec dziecka?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa zatem aż do momentu, gdy dziecko może utrzymać się samodzielnie z zastrzeżeniem, że nie ma przy tym dochodów, które pozwalałyby na pokrycie jego kosztów utrzymania, na przykład dużego spadku.

Moment ten może być jednak różnie interpretowany. Gdy dziecko wybiera się na studia, wówczas także wtedy rodzic ma obowiązek przekazywać alimenty. Jeśli rodzic nie płaci, dziecko może zażądać wtedy alimentów sądownie i sądy przychylają się do takich wniosków.

Zatem, dopóki dziecko się uczy, musi otrzymywać zgodnie z przepisami alimenty. Dotyczy to także przypadku, gdy dziecko rozpoczyna drugie studia!

Warto również wskazać, że jeśli dziecko jest niepełnosprawne i nie może utrzymać się samodzielnie, wtedy rodzic może być zobowiązany do płatności alimentów aż do jego śmierci. Są to indywidualnie rozpatrywane przez sąd przypadki.

Kiedy alimentów na dzieci nie trzeba płacić?

Są jednak przypadki, gdy rodzice nie muszą płacić alimentów na dziecko. Warto wskazać tutaj na sytuację, gdy dziecko pełnoletnie nie przykłada się do nauki, zaczyna zaniedbywać studia, nadmiernie przeciąga czas nauki (sprawy te są rozpatrywane indywidualnie), wtedy sąd może zasądzić, że rodzic nie ma obowiązku płaceni alimentów.

Dotyczy to również przypadku, gdy dziecko nie dokłada należytych starań, aby utrzymać się samodzielnie, a więc nie szuka pracy.

Warto też wskazać, że rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka, jeżeli są one dla niego nadmiernym uszczerbkiem. Także w tym przypadku nie ma jednoznacznej definicji, czym jest „nadmierny uszczerbek”, dlatego tylko sąd podczas rozprawy może to ocenić.

Najlepiej przygotować pozew

Rodzic, który uznał, że dziecko już się usamodzielniło i nie potrzebuje alimentów, może przestać je płacić. Jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawiadomienie o tym dziecka listownie, gdy nie rodzic nie utrzymuje z nim regularnego kontaktu.

Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, najlepiej sprawę z kierować do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Wówczas sąd będzie mógł uznać, czy rzeczywiście rodzic nie musi już łożyć na dziecko.

Ten wpis znajduje się w kategorii