W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak obniżyć koszt korzystania z Internetu?

Jak obniżyć koszt korzystania z Internetu?

Korzystanie z Internetu nie jest obecnie związane z bardzo wysokimi kosztami. Jeśli jednak twój rachunek i tak jest zbyt wysoki, warto poszukać sposobów na oszczędności. Jak obniżyć koszt korzystania z Internetu?

W domach najczęściej mamy Internet światłowodowy, czasami także radiowy. Na urządzeniach mobilnych korzystamy z kolei z Internetu mobilnego dostarczanego nam przez operatorów telefonii komórkowej. Wbrew pozorom, ceny Internetu w Polsce wcale nie są takie wysokie, jednak zawsze lepiej płacić mniej niż więcej.

1. Sprawdź oferty konkurencji

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie kosztów Internetu jest przejście do takiego operatora, który będzie mógł po prostu zaproponować nam niższe ceny. Aktualnie do wyboru mamy wiele ofert Internetu, ale musimy pamiętać o tym, że w przypadku Internetu stacjonarnego nie we wszystkich miejscach skorzystamy z usług każdego operatora.

Do konkurencji możemy przejść wtedy, gdy kończy nam się umowa, ale też wtedy, gdy w umowie są wprowadzane jakieś zmiany – wówczas także pojawia się „okienko” i możemy przejść do innego operatora bez żadnych konsekwencji. W przeciwnym przypadku musielibyśmy zapłacić niemałą karę!

2. Obniż prędkość Internetu

To rada tylko dla tych osób, które nie potrzebują bardzo szybkiego Internetu, na przykład do grania w różne gry, do streamingu, oglądania filmów on-line. Wtedy nie warto zmieniać prędkości, ponieważ wpłynie to na komfort korzystania z sieci. zimowa-pozyczka

Gdy jednak nie korzystamy z takich właśnie możliwości, dokonanie obniżenia prędkości Internetu przy podpisywaniu nowej umowy również może być dobrym rozwiązaniem. Zwykle oszczędzimy na rachunku od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych.

3. Nie korzystaj tak często z Internetu mobilnego

Zdecydowanie najwięcej płacimy za korzystanie z Internetu mobilnego. Wtedy musimy liczyć się ze sporymi kosztami, a ponadto rozliczani jesteśmy ze zużycia danych, więc im więcej będziemy korzystać z sieci, tym wyższy rachunek zapłacimy.

Prostym rozwiązaniem jest zmniejszenie zużycia danych w ramach internetu mobilnego. Nie zużywajmy ich ponad posiadany pakiet danych, ponieważ dokupienie nowego będzie związane z dodatkowym, nierzadko dość wysokim kosztem. Możemy wybrać też tańszy pakiet i ograniczyć zużycie – w tym celu można ustawić też na swoim telefonie monitoring zużycia danych, aby wiedzieć, kiedy należy zwolnić.

4. Podpisuj umowy na różne usługi

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej metodzie na to, aby obniżyć rachunki, a mianowicie o tak zwanym cross-sellingu. W tym przypadku mówimy o zamówieniu różnych usług od jednego operatora, na przykład internetu stacjonarnego, abonamentu na telefon, telewizji.

Pakiety oferowane przez operatorów pozwalają nam na uzyskanie dodatkowych korzyści finansowych niż wtedy, gdy kupowalibyśmy usługi te osobno. W rezultacie internet także może kosztować nas mniej.

Podsumowując, istnieje wiele sposobów na to, aby obniżyć koszt użytkowania internetu – zarówno tego stacjonarnego, jak i mobilnego. Gdy chcesz obniżyć rachunki, warto pamiętać o naszych propozycjach! zimowa-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.