Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Twój rachunek za prąd nie jest niski? Co miesiąc lub kilka razy w roku musisz zapłacić niemałą sumę za energię elektryczną? W takim przypadku warto pomyśleć o oszczędnościach. W jaki sposób możemy obniżyć rachunek za prąd? Dzięki tym prostym sposobom możesz zauważyć różnicę.

Ceny energii elektrycznej rosną z roku na rok i nic nie zapowiada, że miałyby spaść. Wobec tego rachunek za prąd może być dość poważnym wydatkiem w domowym budżecie. Jeśli zużywamy dużo prądu, koszty będą wyższe, ale musimy pamiętać o tym, że nawet mniejsze zużycie prądu nie oznacza, że rachunek będzie o wiele niższy. W rachunku zawierają się nie tylko koszty pobranej energii, ale też inne opłaty – abonamentowa, dystrybucyjna i pozostałe.

Oszczędzanie prądu wcale nie oznacza, że musimy siedzieć wieczorem przy świeczkach. Dzięki prostym i łatwym w realizacji metodom możemy uzyskać bardzo dobre efekty – warto je poznać i opowiedzieć o nich pozostałym członkom rodziny.

Wyłączaj sprzęt na dobre

Wiele urządzeń posiada tak zwany moduł stand-by, na przykład telewizory, dekodery. Moduł ten wprowadza urządzenia w stan czuwania i pozwala na szybsze włączenie urządzenia, ale jednocześnie pobiera ono wtedy więcej prądu.

Przeczytaj też: Jak obniżyć rachunek za gaz? wiosenna-pozyczka

W ciągu roku korzystanie z trybu czuwania może kosztować nas nawet około 100 złotych! Warto więc pamiętać o tym, aby na noc czy na czas naszej nieobecności wyłączać urządzenia na dobre, na przykład z użyciem praktycznej listwy, do której są one podłączone.

Wyłączaj światło, gdy z niego nie korzystasz

Chociaż nowoczesne żarówki LED, które również polecamy, pobierają mało prądu, to jednak nie warto korzystać z niego bez potrzeby. Jeśli nie przebywasz w danym pomieszczeniu, po prostu wyłącz w nim światła.

Kupuj sprzęty energooszczędne

Chcesz zakupić nową pralkę, lodówkę albo odkurzacz? Postaw na sprzęty energooszczędne, które pobierają mniej prądu i korzystanie z nich kosztuje nas mniej. Poszukuj urządzeń o wysokiej klasie efektywności energetyczne określonej symbolami A, A+, A++ w przypadku urządzeń takich jak lodówka, zmywarka czy pralka.

Przeczytaj też: Co zużywa najwięcej prądu?

Gdy poszukujesz odkurzacza, pamiętaj o tym, że wysoka moc wcale nie oznacza większej skuteczności odkurzania. W sprzedaży znajdziemy modele mające po kilkaset watów, które odkurzają znacznie lepiej od tych o kilkukrotnie wyższej mocy.

Korzystaj oszczędnie z urządzeń na prąd

Mowa tutaj nie tylko o wyłączaniu urządzeń z gniazdka, o czym pisaliśmy wcześniej, ale też o innych poradach. Gdy korzystasz z lodówki, nie zostawiaj jej otwartej na długi czas i nie umieszczaj w niej ciepłych produktów. Gdy pieczesz coś w piekarniku, nie otwieraj go zbyt często, ponieważ wypuszczasz wtedy ciepło i piekarnik musi pobrać więcej prądu. Pamiętaj też o tym, że lodówka powinna stać w odpowiednim miejscu – z dala od źródeł ciepła. wiosenna-pozyczka

Gdy masz zmywarkę, korzystaj z niej wtedy, gdy jest wypełniona. Podobnie postępuj z pralką – nie pierz paru rzeczy, ale więcej tekstyliów na raz.

Podsumowując, oszczędzanie energii elektrycznej nie jest takie trudne, jak może się wydawać – warto spróbować!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.