Wyjeżdżasz na dłużej? Zabezpiecz mieszkanie!

Wyjeżdżasz na dłużej? Zabezpiecz mieszkanie!

Wybierasz się niedługo na wakacje albo w podróż służbową? Jeśli chcesz zostawić swoje mieszkanie bez opieki, w takim przypadku warto je do tego odpowiednio przygotować. O czym powinniśmy pamiętać?

Prawidłowo przygotowane na nasz wyjazd mieszkanie nie tylko spowoduje, że będziemy mogli spać spokojnie, ale również może przełożyć się na oszczędności w trakcie naszej nieobecności. Gdy zadbamy o wszystko, nie musimy martwić się o to, czy ktoś włamie się do naszego mieszkania albo dojdzie do katastrofy, ponieważ nie zakręciliśmy gazu. Podpowiadamy, jak przygotować mieszkanie do dłuższego wyjazdu.

1. Wyłącz lodówkę

Jeśli twój wyjazd ma trwać przynajmniej dwa tygodnie, powinniśmy wyłączyć lodówkę – w końcu w tym czasie nikt z nas nie będzie z niej korzystał. Oczywiście, musimy także zadbać o to, aby lodówka była pusta, dlatego wyjedzmy zapasy przed wyjazdem albo przekażmy je komuś innemu.

Nie musimy też obawiać się, że w trakcie naszej nieobecności lodówka ulegnie awarii i nasze jedzenie zepsuje się.

2. Wyłącz inne urządzenia z kontaktu

Wiele urządzeń w domu posiada tryb Standby – gdy jest on włączony, urządzenia te szybciej się uruchamiają. Musimy jednak pamiętać o tym, że telewizor, sprzęt grający czy inne urządzenia w trybie Standby pożerają energię.

Zatem warto wyłączyć je z kontaktu nawet wtedy, gdy wyjeżdżamy na krótszy wypoczynek – w ciągu tygodnia nieobecności możemy zaoszczędzić od 2 do nawet 10 złotych.

3. Zakręć gaz i wodę

Gdy wyjeżdżamy na urlop, powinniśmy również pamiętać o tym, aby zakręcić gaz i wodę w zaworach głównych. W ten sposób zmniejszamy ryzyko ulatniania się gazu oraz niekontrolowanego wypływu wody w razie awarii, na przykład przeciekającej spłuczki.

4. Wyłącz ogrzewanie

Gdy korzystasz z nowoczesnego kotła gazowego albo na paliwa stałe, sprawdź, czy możesz przestawić go w tryb wakacyjny – wtedy urządzenie będzie działało, ale będzie generowało niższą temperaturę, aby nie dopuścić do nadmiernego wyziębienia pomieszczeń. Gdy mieszkasz w mieszkaniu, przykręć kaloryfery, ale nie wyłączaj ich całkowicie.

5. Zabezpiecz się przed złodziejami

Jedną z głównych obaw w związku z wyjazdem na dłuższy czas jest włamanie do naszego domu albo mieszkania i kradzież. Możemy się przed tym zabezpieczyć. W tym celu możemy poprosić bliską nam osobę o regularne zaglądanie do nas – przy okazji może podlać kwiatki i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Także możemy skorzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań – systemów sterowania światłem, monitoringu – teraz to możliwe również przez internet, możemy zamontować system alarmowy.

Warto też pamiętać o tym, żeby mieć ubezpieczony dom albo mieszkanie – w razie jakichkolwiek włamań i kradzieży będziemy mogli wtedy otrzymać odszkodowanie. Warto zapoznać się dokładnie z OWU – ogólnymi warunkami umowy, aby mieć pewność, że uzyskamy optymalną ochronę.

Podsumowując, nie zapominaj o tym, aby przygotować swoje mieszkanie lub dom na dłuższy wyjazd – dzięki temu możesz podróżować bezpieczniej, bez obaw o swoje mienie, a także możesz zaoszczędzić podczas swojej nieobecności!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.