Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak skorzystać z gwarancji? Poradnik

Jak skorzystać z gwarancji? Poradnik

Gwarancja udzielana jest obecnie na wiele różnych produktów – otrzymamy ją na smartfon, telewizor, na lodówkę, a nawet na obuwie czy meble. Gwarancja jest zabezpieczeniem dla konsumenta – gdy coś stanie się z produktem, wtedy będzie mógł otrzymać on wsparcie producenta. Jednak z gwarancją związane są też określone wymogi, o których powinniśmy pamiętać.

Zacznijmy od tego, że wielu z nas myli gwarancję z rękojmią. Gwarancja jest dobrowolnym świadczeniem producenta na rzecz konsumenta, z kolei rękojmia jest związana z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony konsumentów. Zatem może być tak, że dany produkt ma jednocześnie gwarancję oraz rękojmię, ale może mieć też tylko rękojmię, ponieważ producent po prostu nie udziela gwarancji.

Ponadto pamiętajmy o tym, że warunki gwarancji ustala właśnie producent. Oczywiście, nie powinny być one niezgodne z przepisami prawa, niemniej jednak to od niego zależy, jak rozpatrywane będą roszczenia klientów. Rękojmia z kolei jest regulowana przepisami prawa.

Jak długo trwa ochrona gwarancyjna?

Najczęściej kojarzymy gwarancję z okresem 2 lat. Rzeczywiście, w tym przypadku producenci zazwyczaj dają produktom ochronę 2-letnią, ale nie jest to regułą. Może zdarzyć się, że producent na określone produkty daje znacznie dłuższą gwarancję, na przykład trwającą przez 5 lat czy nawet 10 lat. W przypadku wysokiej jakości produktów zdarzają się również gwarancje dożywotnie.

Z drugiej strony gwarancja może być znacznie krótsza, na przykład często na baterię w telefonie otrzymamy tylko półroczną gwarancję. Dokładne informacje o okresach gwarancji będziemy mogli znaleźć w umowie gwarancyjnej dołączanej do produktu.

Kiedy możemy skorzystać z gwarancji?

Jak zostało już wcześniej wskazane, gwarancja jest dobrowolnym świadczeniem producenta, zatem on sam określa, na jakich warunkach korzystanie z gwarancji jest możliwe.

Standardowo gwarancja pomoże nam wtedy, gdy doszło do awarii czy uszkodzenia produktu, ale nie z naszej winy. Przykładowo, problemy wynikają wtedy z wad materiałowych czy konstrukcyjnych. Zatem z gwarancji nie skorzystamy wtedy, gdy samodzielnie wywołaliśmy usterkę, na przykład zalaliśmy telefon, wypraliśmy buty w pralce, chociaż producent tego zakazał.

Dokładne informacje o tym, w jakich sytuacjach możemy skorzystać z gwarancji, a w których jest ona wyłączona, są zapisane w dokumencie gwarancyjnym.

Jak wszcząć procedurę gwarancyjną?

Gdy chcemy skorzystać z gwarancji, wówczas zajrzyjmy do dokumentu gwarancyjnego. Znajdziemy w nim informacje o tym, jak postępować. Pamiętajmy o tym, że gwarancja jest świadczeniem producenta, ale nie sklepu – sklep odpowiedzialny jest za rękojmię. Właśnie dlatego najczęściej musimy skontaktować się z producentem. Robimy to telefonicznie, listownie czy obecnie przez internet – na stronach producentów najczęściej znajdziemy odpowiednie formularze do zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.

W przypadku niektórych produktów do klienta zamawiany jest kurier, który odbiera przedmiot, więc nie musimy nigdzie go dostarczać. Czasami na miejsce przyjeżdża też specjalista, który wykonuje naprawę u klienta. Jednak może też zdarzyć się, że sami musimy zadbać o dostarczenie przedmiotu do producenta – osobiście lub przez pocztę albo kuriera.

Czas rozpatrywania zgłoszenia jest określany przez producenta – czasami to kilka dni, innym razem kilka tygodni.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.