W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak skutecznie posprzątać szafę z ubraniami?

Jak skutecznie posprzątać szafę z ubraniami?

Twoja szafa z ubraniami nie domyka się, ale jednocześnie często nie masz się w co ubrać? To problem nie tylko wielu kobiet, ale też mężczyzn. Jak możemy skutecznie posprzątać szafę, aby znalazły się w niej tylko te najpotrzebniejsze rzeczy?

Idealna szafa to taka, w której natychmiast możemy znaleźć to, czego potrzebujemy i możemy łatwo zestawić to z innymi rzeczami. Powinna zawierać ubrania, które nam się podobają i w których czujemy się dobrze.

Jeśli uważasz, że twoja szafa jest pełna niepotrzebnych rzeczy, takich, w których nie chodzisz, jeśli nie wiesz, w co się ubrać każdego poranka, jeśli nie masz miejsca na przechowywanie, pomyśl o gruntownych porządkach. Jak się za nie zabrać?

Zacznij od opróżnienia szafy

Pierwszym krokiem w skutecznym sprzątaniu jest opróżnienie szafy. Zatem powinniśmy wyrzucić wszystko, co w niej mamy, na podłogę albo na łóżko. Jeśli rzeczy przechowujemy również w komodzie albo w innych miejscach, również powinniśmy dołączyć je do tego stosu.

Rozpocznij przeglądanie ubrań

Jeśli już wszystkie ubrania są na miejscu, możemy zacząć je przeglądać i selekcjonować. gdy masz już ogólny zarys tego, jak powinna wyglądać twoja idealna szafa, pamiętaj o wybieraniu odpowiednich rzeczy, które będą pasowały do twojego pomysłu. Jeśli nie wiesz, co wybierać, możesz poszukać inspiracji online. Pamiętaj o tym, że najlepiej mieć w szafie solidne podstawy, które możemy następnie komponować na różne sposoby z dodatkami. wiosenna-pozyczka

Stwórz trzy kupki z ubraniami

Podczas selekcjonowania ubrań najlepiej podzielić je na trzy stosy:

• Pierwsza kupka powinna zawierać te ubrania, które chcemy zatrzymać – powinny być nieuszkodzone, ładnie leżeć, powinny komponować się też z innymi ubraniami i dodatkami w naszej garderobie.

• Druga kupka powinna zawierać te rzeczy, które chcemy wyrzucić, oddać albo sprzedać i nie potrzebujemy ich już więcej. Na tej kupce umieśćmy ubrania niemodne, zniszczone, przebarwione, sprane, za małe albo za duże, które nie leżą już dobrze.

• Na trzeciej kupce z kolei powinniśmy umieścić te rzeczy, z którymi nie wiemy, co zrobić. Mogą być to rzeczy nadal na nas dobre, ale takie, które do nas nie pasują. Ubrania z tej kupki najlepiej umieścić w worku albo w pudle, a następnie wynieść do schowka. Jeśli nie zajrzymy do nich przez pól roku czy rok, tak naprawdę nie będziemy ich już potrzebowali i możemy też się ich pozbyć.

Ułóż wszystkie ubrania tak, aby wyglądały dobrze

Gdy już masz wybrane ubrania, które maja stworzyć twoją nową garderobę, możesz przejść do umieszczenia ich w szafie. Pamiętaj o tym, żeby przedtem ją wyczyścić. Gdy nie masz wieszaków do wieszania lub każdy jest inny, warto zainwestować w nowe – wtedy szafa będzie prezentowała się bardzo efektownie. Wieszaki drewniane wyglądają elegancko, ale najmniej miejsca w szafie zajmują te druciane.

Następnie zabierz się za wypełnianie szafy swoimi ubraniami. wiosenna-pozyczka

Możesz układać je kolorystycznie albo pod względem ich fasonów i zastosowania. Ubrania, z których teraz nie korzystasz, na przykład letnie albo zimowe, możesz umieścić je z tyłu albo spakować do pudełek i wyciągnąć przed daną porą roku. Nieużywane płaszcze i kurtki możesz umieścić w pokrowcu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.