Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak spisać testament zgodnie z prawem?

Jak spisać testament zgodnie z prawem?

Nie musimy spisywać testamentu, ale wtedy, gdy chcemy świadomie rozdzielić swoje mienie przed śmiercią, jest to wskazane. Musimy jednak pamiętać, że nie każda ostatnia wola zapisana na kartce papieru ma moc prawną. Jak skutecznie spisać testament, który będzie ważny po śmierci spadkodawcy?

Testament to inaczej rozporządzenie własnym majątkiem po śmierci. W Polsce kwestie te regulowane są przez Kodeks cywilny. Testament może dotyczyć tylko jednego spadkodawcy, dlatego nie można sporządzać testamentów wspólnych. Spadkodawca przed swoją śmiercią może również odwołać cały testament. Testamentu nie możemy też spisać lub odwołać przez przedstawiciela.

Najlepiej spisać testament u notariusza

Chociaż nie ma obowiązku spisywania testamentu w kancelarii notarialnej, to jednak warto to rozważyć. U notariusza możemy mieć pewność, że przygotowany testament będzie zgodny z przepisami prawa i będzie posiadał moc prawną. Co więcej, notariusz może również przechować pismo.

Oczywiście, możemy sporządzić też testament odręcznie i może on posiadać również właściwą moc prawną. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że musimy zachować w pamięci kilka ważnych zasad.

Jak spisać testament odręcznie?

Przed wszystkim dokument powinien być odpowiednio zatytułowany, aby nie było wątpliwości co do jego przeznaczenia. Można opatrzyć go nagłówkami takimi jak „Testament” czy „Ostatnia wola”. jesienna-pozyczka

Treść testamentu powinna być sporządzona całkowicie pismem odręcznym – wobec tego nie możemy napisać testamentu na komputerze, wydrukować, a potem podpisać. Cały dokument musi być napisany odręcznie, ponieważ w przeciwnym przypadku może być on uznany jako nieważny. Oczywiście, pismo powinno być czytelne.

Odręczny testament musi być też podpisany przez spadkodawcę własnoręcznie. Najlepiej podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem.

Wraz z podpisem na dokumencie powinna pojawić się również data jego sporządzenia. Brak daty wprawdzie nie będzie powodem do podważenia jego treści, niemniej jednak będzie pomocny wtedy, gdy trzeba będzie określić zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu czy wtedy, gdy spadkodawca sporządził kilka takich testamentów.

Kiedy testament może być uznany za nieważny?

Polskie prawo przewiduje przypadki, gdy testament może być uznany za nieważny nawet jeśli został spisany prawidłowo. Prezentujemy je poniżej.

Powody uznania testamentu za nieważny:

• testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli

• testament sporządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści jesienna-pozyczka

• testament sporządzony pod wpływem groźby

Wobec tego wtedy, gdy jako spadkodawca chcemy mieć pewność, że spadkobiercy będą mogli odziedziczyć po nas majątek zgodnie z naszą wolą, powinniśmy zadbać o to, aby nasz testament był zgodny z literą prawa.

Jeśli nie sporządzimy testamentu, wówczas dziedziczenie będzie odbywało się zgodnie z zasadami ustawowymi. Wówczas każdy spadkodawca otrzyma równą część majątku zgodnie ze swoim stopniem pokrewieństwa ze zmarłym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.