Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak złożyć reklamację do banku?

Jak złożyć reklamację do banku?

Większość z nas jest zadowolona z poziomu usług w swoim banku. Wtedy, gdy znajdziemy lepszą ofertę, możemy również zdecydować się na zmianę instytucji na inną, która będzie spełniała nasze oczekiwania. Zdarza się jednak, że bank naliczył nam niesłusznie dodatkowe koszty lub popełniony zostanie inny błąd po stronie banku. Wtedy możemy napisać reklamację. Jak to zrobić?

Najczęściej reklamacje kojarzymy z zakupami takimi jak odzież, ubrania czy AGD i RTV. Wtedy możemy zwrócić się do sprzedającego w ramach rękojmi lub do producenta oferującego nam gwarancję ze swoim roszczeniem. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że reklamację możemy złożyć również w banku.

Reklamacją w banku jest wobec tego zwrócenie się do tej instytucji w formie skargi lub zażalenia na nieprawidłowo zrealizowaną usługę, nieodpowiednio naliczone opłaty, a także wtedy, gdy nie jesteśmy zadowoleni z produktów bankowych.

Reklamację możemy złożyć w każdym banku. Najczęściej informacje o tym, na jaki adres powinniśmy kierować dokument, znajdziemy na stronie internetowej banku. W większości przypadków możemy po prostu złożyć ją w placówce albo wysłać pocztą. Niektóre banki pozwalają też na przekazanie reklamacji w sposób elektroniczny – jako wiadomość e-mailowa lub też podczas rozmowy z pracownikiem telefonicznie lub na czacie.

Jak napisać reklamację?

Zasadniczo nie ma ustalonego wzoru, jak ma wyglądać reklamację. Zdarza się, że banki posiadają ustalone formularze reklamacyjne, które udostępniane są klientom. Znajdziemy je zwykle na stronach internetowych. jesienna-pozyczka

Oczywiście, reklamację możemy napisać własnoręcznie. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby zawrzeć w dokumencie odpowiednie informacje, które pozwolą rozpatrującym reklamację na uzyskanie wszystkich potrzebnych danych na temat nas oraz sprawy, do której się odnosimy.

W każdej pisemnej reklamacji powinny znaleźć się poniższe informacje:

• dane kontaktowe osoby składającej reklamację – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu do szybkiego kontaktu

• dane banku – nazwa banku, oddział, adres siedziby, także imię i nazwisko oraz pozycja osoby, gdy piszemy do konkretnej, na przykład Prezesa Zarządu Banku

• dokładny opis problemu – opisujemy problem krótko i treściwie, z zaznaczeniem terminów, kwot

• propozycja rozwiązania problemu – wskazujemy na swoje oczekiwania w stosunku do banku

• własnoręczny podpis i data – niezależnie od tego, czy reklamację piszemy ręcznie czy na komputerze, pod nią powinien znaleźć się własnoręczny podpis z datą jesienna-pozyczka

Pamiętajmy o tym, aby nie owijać w bawełnę w naszej reklamacji. Nie stosujmy zbyt wielu przymiotników, opisów uczuć, trzymajmy się faktów. Do naszej reklamacji możemy dodać też załączniki, na przykład potwierdzenie transakcji.

Ile czasu ma bank na udzielenie odpowiedzi?

Czas udzielenia odpowiedzi przez bank jest indywidualny. Niektóre banki szybko odpowiadają swoim klientom, inne zwlekają. Generalnie jednak procedura reklamacyjna nie powinna trwać więcej niż 30 dni, natomiast wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji może pojawić się w bardziej skomplikowanych przypadkach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.