W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Gdzie znaleźć tanie ubezpieczenie OC?

Gdzie znaleźć tanie ubezpieczenie OC?

Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych poszły w ciągu ostatniego roku w górę. Wobec tego wielu kierowców już musiało zapłacić za swoje OC więcej niż poprzednim razem. Jeśli także czeka cię wykupienie tej polisy ubezpieczeniowej, warto dowiedzieć się, jak możemy zmniejszyć ten koszt.

Polisa ubezpieczeniowa OC jest obowiązkowa. Jeśli mamy samochód, musimy również posiadać polisę tego rodzaju. Jej zadaniem jest ochrona finansowa kierowca wtedy, gdy spowoduje on zdarzenie drogowe prowadzące do powstania szkód. Dzięki OC nie musimy płacić sporych sum wtedy, gdy wywołamy kolizję czy wypadek. Gdy nie będziemy mieli aktualnego ubezpieczenia OC, wówczas jesteśmy narażeni nie tylko na te wysokie koszty, ale też na dodatkowe kary pieniężne.

Ceny polis OC uzależnione są od szeregu czynników. Gdy porównamy ze sobą różne polisy tego rodzaju, możemy od razu zauważyć, że różnice są ogromne. Warto wobec tego dowiedzieć się, co wpływa na koszty polis komunikacyjnych OC.

Na cenę polisy OC wpływają między innymi:

• wiek kierowcy oraz czas posiadania przez niego prawa jazdy, młodzi kierowcy płacą więcej

• użytkownicy samochodu, gdy jest ich więcej niż jeden wiosenna-pozyczka

• strefa regionalna, czyli obszar, w którym kierowca mieszka i gdzie użytkuje auto

• historia wypadków i kolizji, gdy kierowca ich nie ma, wówczas może liczyć na wysokie zniżki

• pojemność silnika, który użytkuje właściciel, a także inne parametry dotyczące pojazdu

Oczywiście, są to tylko wybrane parametry, które brane są pod uwagę przy obliczaniu kosztów związanych z polisą OC. Każdy ubezpieczyciel ma nieco inny wzór, na podstawie którego dokonuje obliczeń, skąd wynikają również różne koszty polis.

Jak wybrać tanią polisę ubezpieczeniową OC?

Wobec tego pojawia się pytanie – w jaki sposób możemy znaleźć taką polisę ubezpieczeniową, która nie będzie bardzo droga? Przede wszystkim będziemy musieli dokładnie zapoznać się z ofertami różnych ubezpieczycieli. Do poszukiwania taniej polisy ubezpieczeniowej możemy zarówno zabrać się za poszukiwania samodzielnie, jak i również możemy skorzystać z pomocy agentów ubezpieczeniowych.

W samodzielnym poszukiwaniu polisy bardzo pomocne będą różnego rodzaju internetowe porównywarki oraz rankingi. Jest ich mnóstwo, dlatego warto przejrzeć różne z nich. Pamiętajmy o tym, że niekiedy będziemy musieli podać swoje dane, na przykład e-mail, aby otrzymać w porównanie po wypisaniu formularza z wszystkimi danymi. Uważajmy jednak na te serwisy, które wymagają od nas przesłania SMS-ów na wysokopłatne numery. wiosenna-pozyczka

Druga propozycja to skorzystanie z usług agentów ubezpieczeniowych. Możemy udać się do nich również do salonów dealerskich, gdzie nierzadko ceny są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza w przypadku nowszych aut. Agent na podstawie podanych przez nas danych będzie mógł zaproponować nam różne polisy, które będą odpowiadały naszym potrzebom. Warto przy tym wskazać, że często okazuje się, że możemy uzyskać tańsze polisy u agenta ubezpieczeniowego niż przez internet.

Zatem wtedy, gdy chcemy kupić tanią polisę OC, pamiętajmy o tym, że najważniejsze to dokładne zapoznanie się z ofertami w różnych źródłach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.