Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak zrealizować noworoczne postanowienia?

Jak zrealizować noworoczne postanowienia?

Wiele osób składa nowoczesne postanowienia. Jednak najczęściej nie udaje się dotrzymać takich postanowień. Jak przygotować noworoczne postanowienia by były możliwe do zrealizowania?

Przy postanowieniach noworocznych wiele osób nie przykłada się do nich odpowiedniej wagi. W takim przypadku nie ma oczywiście możliwości by takie postanowienia udało się zrealizować. Jedyną szansą jest, gdy ma się szczęście i postanowienie noworoczne zrealizuje się przypadkowo i bez zaangażowania ze strony osoby, która składała noworoczne postanowienie.

Wybór postanowień noworocznych

Najważniejsze przy ustalaniu noworocznych postanowień bardzo ważne jest branie pod uwagę, że na ich zrealizowanie ma się jedynie rok. Nie jest to wcale dużo czasu. Nie warto zatem decydować się na wybieranie takich postanowień noworocznych, których zrealizowanie wymaga wielu lat.

Jeśli chce się zdecydować na takie postanowienia noworoczne dobrym rozwiązaniem jest odpowiednie zaplanowanie ich realizowania. Wówczas można zrealizować element większego planu, który będzie noworocznym postanowieniem.

Dla przykładu, jeśli postanowieniem noworocznym jest to, że chce się schudnąć wówczas przy bardzo dużej nadwadze nie warto stawiać sobie nadmiernych wymagań. Postawienie sobie realnego do spełnienia planu sprawia, że pod koniec roku nie będzie się rozczarowanym uzyskanymi rezultatami. Dodatkowo będzie można stawiać sobie nowe wyzywania związane z dbaniem o wagę na następne lata.

Postanowienia noworoczne muszą być realne

Gdy chce się mieć pewność, że ma się szansę na zrealizowanie postanowień noworocznych ważne jest postawienie na takie postanowienia noworoczne, które są możliwe do spełnienia. Realne postanowienia sprawiają, że nie będzie się przy ich realizowaniu zniechęconym w krótkim okresie czasu.

Dodatkowo ważne jest by postanowienie noworoczne zapisać. Dobrze jest wrócić do takich zapisków już w nowym roku. Najlepszym rozwiązaniem jest również stworzenie planu realizacji postanowień noworocznych. Pozwala to na sprawdzanie w sposób regularny na jakim etapie jest się z realizowaniem postanowień noworocznych.

Postanowienia noworoczne muszą dotyczyć czegoś ważnego

Jeśli postanowienia noworoczne nie dotyczą czegoś co jest ważne wówczas znacznie trudniej znaleźć motywację by takie postanowienia realizować. Gdy postawi się na takie postanowienia, które są istotne wówczas można znacznie łatwiej regularnie mobilizować się do ich realizowania. Dodatkowo sukces w osiągnięciu danego postanowienia przynosi również znacznie większe zadowolenie.

Dobrym pomysłem jest również poinformowanie choćby członków rodziny czy przyjaciół o postanowieniu noworocznym, które chce się zrealizować. Takie osoby są w stanie zapewnić wsparcie i dodatkową mobilizację w kontekście realizowania postanowienia noworocznego, szczególnie gdy wiedzą one, że jest to ważne dla osoby, która realizuje swoje postanowienie. Nie warto również decydować się na nadmierną ilość postanowień noworocznych.

Taka sytuacja może sprawić, że szybko straci się zapał do realizowania postanowień.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.