W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak zrealizować noworoczne postanowienia?

Jak zrealizować noworoczne postanowienia?

Wiele osób składa nowoczesne postanowienia. Jednak najczęściej nie udaje się dotrzymać takich postanowień. Jak przygotować noworoczne postanowienia by były możliwe do zrealizowania?

Przy postanowieniach noworocznych wiele osób nie przykłada się do nich odpowiedniej wagi. W takim przypadku nie ma oczywiście możliwości by takie postanowienia udało się zrealizować. Jedyną szansą jest, gdy ma się szczęście i postanowienie noworoczne zrealizuje się przypadkowo i bez zaangażowania ze strony osoby, która składała noworoczne postanowienie.

Wybór postanowień noworocznych

Najważniejsze przy ustalaniu noworocznych postanowień bardzo ważne jest branie pod uwagę, że na ich zrealizowanie ma się jedynie rok. Nie jest to wcale dużo czasu. Nie warto zatem decydować się na wybieranie takich postanowień noworocznych, których zrealizowanie wymaga wielu lat.

Jeśli chce się zdecydować na takie postanowienia noworoczne dobrym rozwiązaniem jest odpowiednie zaplanowanie ich realizowania. Wówczas można zrealizować element większego planu, który będzie noworocznym postanowieniem.

Dla przykładu, jeśli postanowieniem noworocznym jest to, że chce się schudnąć wówczas przy bardzo dużej nadwadze nie warto stawiać sobie nadmiernych wymagań. Postawienie sobie realnego do spełnienia planu sprawia, że pod koniec roku nie będzie się rozczarowanym uzyskanymi rezultatami. Dodatkowo będzie można stawiać sobie nowe wyzywania związane z dbaniem o wagę na następne lata. wiosenna-pozyczka

Postanowienia noworoczne muszą być realne

Gdy chce się mieć pewność, że ma się szansę na zrealizowanie postanowień noworocznych ważne jest postawienie na takie postanowienia noworoczne, które są możliwe do spełnienia. Realne postanowienia sprawiają, że nie będzie się przy ich realizowaniu zniechęconym w krótkim okresie czasu.

Dodatkowo ważne jest by postanowienie noworoczne zapisać. Dobrze jest wrócić do takich zapisków już w nowym roku. Najlepszym rozwiązaniem jest również stworzenie planu realizacji postanowień noworocznych. Pozwala to na sprawdzanie w sposób regularny na jakim etapie jest się z realizowaniem postanowień noworocznych.

Postanowienia noworoczne muszą dotyczyć czegoś ważnego

Jeśli postanowienia noworoczne nie dotyczą czegoś co jest ważne wówczas znacznie trudniej znaleźć motywację by takie postanowienia realizować. Gdy postawi się na takie postanowienia, które są istotne wówczas można znacznie łatwiej regularnie mobilizować się do ich realizowania. Dodatkowo sukces w osiągnięciu danego postanowienia przynosi również znacznie większe zadowolenie.

Dobrym pomysłem jest również poinformowanie choćby członków rodziny czy przyjaciół o postanowieniu noworocznym, które chce się zrealizować. Takie osoby są w stanie zapewnić wsparcie i dodatkową mobilizację w kontekście realizowania postanowienia noworocznego, szczególnie gdy wiedzą one, że jest to ważne dla osoby, która realizuje swoje postanowienie. Nie warto również decydować się na nadmierną ilość postanowień noworocznych.

Taka sytuacja może sprawić, że szybko straci się zapał do realizowania postanowień.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.