Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Kolizja a wypadek. Czym się różnią?

Kolizja a wypadek. Czym się różnią?

Często kolizję i wypadek drogowy traktujemy jako tożsame zdarzenia. Również możemy spotkać się z przekonaniem, że kolizja to po prostu mniejszy wypadek drogowy, na przykład na parkingu. Jednak kolizja i wypadek to dwa całkowicie odmienne zdarzenia, które niosą też ze sobą inne konsekwencje dla sprawcy.

Gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego, zwykle mówimy o nim „kolizja” czy „wypadek”. Jednak istnieje rozgraniczenie, kiedy mamy do czynienia z kolizją, a kiedy z wypadkiem.

Czym jest wypadek drogowy?

Definicja wypadku drogowego zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128) to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Wobec tego możemy powiedzieć, że z wypadkiem mamy miejsce wtedy, gdy będą ofiary śmiertelne lub osoby poważnie ranne.

Czym jest kolizja drogowa?

Z kolei w przypadku kolizji drogowej mamy do czynienia z innego rodzaju zdarzeniem. Obowiązująca definicja to „Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (przykładowo uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni”.

Zatem główna różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem to efekty – gdy dojdzie do ofiar śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała powyżej 7 dni, mamy do czynienia z wypadkiem. Gdy nie – z kolizją, która określana jest również potocznie jako stłuczka.

Jak zachowywać się w przypadku wypadku drogowego lub kolizji?

Jeśli jesteśmy świadkiem wypadku drogowego, powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić liczbę rannych oraz ich obrażenia, a także środki, które będą niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym. Także powinniśmy wezwać służby ratownicze i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomoc poszkodowanym. Powinniśmy pamiętać o tym, aby nie przemieszczać pojazdów z miejsca zdarzenia.

Z kolei wtedy, gdy jesteśmy świadkami kolizji drogowej, powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Możemy usunąć pojazd czy pojazdy z miejsca zdarzenia, gdy mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub utrudniać ruch. Jeśli nie ma wątpliwości związanej ze sprawcą kolizji, nie musimy wzywać Policji. Gdy jednak istnieje podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, powinniśmy wezwać Policję.

Zarówno w przypadku kolizji, jak i wypadku drogowego możemy być poproszeni o przekazanie naszych danych. Gdy na miejscu nie ma Policji, wówczas najczęściej sporządza się oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które jest potem podstawą do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. Jeśli mamy taką możliwość, wykonajmy też kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

Ten wpis znajduje się w kategorii