Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kupujemy drzwi wejściowe. Na co zwrócić uwagę?

Kupujemy drzwi wejściowe. Na co zwrócić uwagę?

Gdy wykonuje się w domu remont czy też, gdy realizuje się prace wykończeniowe w nowym domu czy mieszkaniu niezbędne jest między innymi wybranie odpowiednich drzwi wejściowych. Na rynku można decydować się na bardzo różne typy oraz modele drzwi. Pozwala to na indywidualne dopasowanie drzwi wejściowych do miejsca, w którym będą użytkowane.

Jeśli kupuje się drzwi wejściowe bardzo ważne jest wybranie ich w zależności od miejsca montowania. Gdy wybiera się drzwi do domu jednorodzinnego znacznie częściej trzeba brać pod uwagę drzwi o specjalnych właściwościach jak antywłamaniowe.

Wynika to między innymi z tego, że mieszkając w domu trzeba znacznie lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem włamania. Natomiast drzwi wejściowe w mieszkaniach również mogą być antywłamaniowe, ale jest to najczęściej znacznie mniej konieczne a trwałe, wykonane z wysokiej jakości materiałów drzwi mogą być wystarczające.

Najważniejsze parametry

Gdy wybiera się drzwi wejściowe niezbędne jest również wyselekcjonowanie takich, które mają odpowiednie parametry techniczne. Do najważniejszych zalicza się między innymi ochrona akustyczna. Ten parametr musi być znacznie większy, gdy kupuje się drzwi do domu przy drodze niż gdy kupuje się drzwi do mieszkania. Odpowiednia ochrona akustyczna pozwala na lepsze chronienie przed dostawaniem się hałasu do domu. Innym ważnym parametrem jest termoizolacyjność.

Parametr ten wpływa na to jak dobrze drzwi zewnętrzne chronią przed ucieczką ciepła z domu czy mieszkania. Wpływa to między innymi na koszty ogrzewania domu. Im lepsza termoizolacyjność tym znacznie łatwiej ograniczyć wysokie i stałe koszty ogrzewania. Odporność na włamanie jest trzecim bardzo ważnym parametrem kupowanych drzwi.

Oczywiście nie trzeba decydować się na antywłamaniowe, czyli specjalne drzwi by korzystać z nieco bardziej odpornych na włamania drzwi. Parametr ten zależy między innymi od rodzaju zastosowanych materiałów do wyprodukowania drzwi.

Zastosowane materiały do produkcji drzwi

Drzwi wejściowe mogą być wykonane obecnie z bardzo różnych materiałów. Poszczególne materiały wpływają na różne cechy drzwi w tym na ich stylistykę. Zdecydowanie jednymi z najbardziej estetycznych drzwi są te wykonywane z materiałów drewnianych.

Oczywiście takie drzwi mogą się bardzo różnie prezentować w zależności od rodzaju zastosowanego drewna. Obecnie można decydować się nawet na drzwi wykonywane z drewna egzotycznego. Jest to drewno zarówno bardzo estetyczne a jednocześnie dużo bardziej trwałe.

Nie trzeba takiego drewna również zabezpieczać przed działaniem trudnych warunków atmosferycznych. Natomiast drewno generalnie musi być zabezpieczone przed działaniem zmian temperatur, deszczu. Śniegu poprzez stosowanie odpowiednich materiałów jak farby ochronne, lakiery.

Do popularnych materiałów stosowanych do wykonania drzwi zewnętrznych zaliczane jest PVC. Takie drzwi można pozyskać w najbardziej korzystnych warunkach cenowych. Jednocześnie odpowiednio wykonane drzwi tego typu pozwalają na zapewnienie trwałości. Drzwi zewnętrzne wykonywane są również z różnych metali czy stali.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.