Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Lepiej płacić kartą czy gotówką? Sprawdź!

Lepiej płacić kartą czy gotówką? Sprawdź!

Gotówka nadal jest popularnym sposobem realizowania płatności w Polsce. Według statystyk nawet jedna czwarta Polaków przechowuje znaczne środki finansowe w gotówce. Oczywiście nadal w Polsce nie we wszystkich miejscach można płacić kartą płatniczą co dotyczy szczególnie małych sklepów, dla których wynajęcie terminali nie jest opłacalne.

Wynika to z wysokich opłat za pojedynczą płatność kartą co jest szczególnie nieopłacalne przy niewielkich kwotach wydawanych przez klientów w ramach pojedynczych zakupów. Użytkowanie kart płatniczych w miejscach, gdzie jest to możliwe jest w stanie przynieść wiele korzyści dla klientów.

Karty płatnicze to zarówno karty debetowe do kont bankowych a także karty kredytowe. Karty kredytowe to idealne rozwiązanie przy zakupach w sklepach. Wypłacanie gotówki przy użyciu kart kredytowych jest całkowicie nieopłacalne. Natomiast przy korzystaniu z kart kredytowych przy zakupach można liczyć na wiele korzyści.

Dotyczy to możliwość korzystania między innymi z licznych rabatów. Wiele kart kredytowych oferuje również możliwość korzystania z programów lojalnościowych co pozwala na zbieranie punktów, które można zamienić na nagrody, pieniądze czy też wykorzystać w formie rabatów.

Karty zbliżeniowe

Coraz więcej banków oferuje karty zbliżeniowe. Takie karty płatnicze do rachunków bankowych, którymi można płacić zbliżeniowo pozwalają na znaczne skrócenie czasu realizowania drobnych zakupów. Kartami zbliżeniowymi standardowo można wykonać płatność bez konieczności wpisywania PIN w terminalu przy zakupach do pięćdziesięciu złotych.

Płatności kartami zbliżeniowymi pozwalają na znaczne skrócenie czasu drobnych zakupów. Warto decydować się na karty zbliżeniowe, których można używać w coraz większej liczbie punktów sprzedażowych. Decydując się na karty zbliżeniowe warto jednak dokładnie zapoznać się z metodami odpowiedniego zabezpieczenia zarówno karty a także rachunku bankowego.

Rabaty, promocje i cashback

Korzystając z kart płatniczych można korzystać przy zakupach również z coraz większej liczby rabatów czy promocji oferowanych przez banki. Zakupy przy wykorzystaniu karty płatniczej pozwalają na zmniejszenie wysokości wydatków poprzez wykorzystanie rabatów i promocji. Jednocześnie coraz większa liczba banków oferuje również usługę cashback. Pozwala ona na uzyskanie zwrotu części wydatków, które zostały zrealizowane przy użyciu kart płatniczych.

Zwrot może dotyczyć zarówno wybranych wydatków z użyciem kart płatniczych co obejmuje wydatki w określonych sklepach czy branżach ustalonych przez bank. Cashback obejmować może wszystkie wydatki przy użyciu karty płatniczej, gdzie zwrot wyliczany jest jako procent wszystkich płatności z użyciem kart płatniczych. Przy korzystaniu kart płatniczych oferujących taką opcję można zyskać znaczne oszczędności w stosunku do wydatków przy wykorzystaniu gotówki.

Warto z tego powodu sprawdzać dostępne w bankach oferty różnego rodzaju rabatów, promocji przy korzystaniu z kart płatniczych i zwrotów za wydatki kartą płatniczą co pozwala wiele zyskać w stosunku do korzystania z gotówki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.