W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Linia lotnicza zgubiła mój bagaż – co zrobić?

Linia lotnicza zgubiła mój bagaż – co zrobić?

Zagubienie bagażu na lotnisku nie jest niczym dziwnym. Jeżeli wobec tego nie możesz znaleźć swoich walizek, nie wpadaj od razu w panikę. Statystyki wskazują, że zaledwie 2% zagubionych bagaży nie odnajduje się w ogóle. Co powinniśmy wtedy zrobić?

Chyba nie ma nic gorszego niż zagubiony bagaż podczas naszej podróży. Taki problem może pojawić się zarówno na dłuższych, jak i na krótszych trasach, ale zdecydowanie większa szansa na problemy jest wtedy, gdy latamy z przesiadkami.

Gdzie zgłosić zagubienie bagażu?

Jeżeli zauważamy, że na lotnisku nie ma naszego bagażu, pierwsze, co powinniśmy zrobić, to udanie się do specjalnego punktu zagubionego bagażu oznaczonego jako „Lost luggage”. W tym właśnie punkcie możemy zgłosić, że nasz bagaż został zagubiony. Musimy wtedy okazać kartę pokładową, z którą weszliśmy do samolotu i odcinek z kodem kreskowym świadczący o nadaniu bagażu otrzymany przy odprawie biletowo-paszportowej – jest on zwykle przylepiony na bilecie lub paszporcie.

Także w punkcie musimy powiedzieć, jak wygląda nasz bagaż – jakiej jest wielkości, jakiego koloru – w tym celu najczęściej korzystamy ze specjalnej planszy. Potem wypełniamy formularz z naszymi danymi, w tym również z naszym adresem, pod który linia lotnicza powinna dostarczyć bagaż, gdy ten się odnajdzie.

Co należy się za zagubiony bagaż?

Wielu dobrych przewoźników oferuje swoim klientom zapomogi pozwalające na zakupienie potrzebnych rzeczy, do których nie mamy dostępu ze względu na brak bagażu. Wysokość takiej zapomogi wynosi najczęściej 100 dolarów albo 100 euro, ale może być ona niższa w zależności od kraju. wiosenna-pozyczka

Niektóre linie lotnicze stosują też inny system, a mianowicie wskazują nam limit, do którego możemy wykonać zakupy, aby potem otrzymać zwrot po przedstawieniu rachunków.

Inna metoda to wręczanie specjalnych pakietów z najpotrzebniejszymi przedmiotami, na przykład koszulką, skarpetkami, artykułami higienicznymi.

Kiedy zagubiony bagaż staje się bagażem zaginionym?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, tylko 2% bagażów nie odnajduje się w ogóle. W większości przypadków po kilku dniach czy tygodniach otrzymamy nasz bagaż z powrotem. Oczywiście, powinniśmy sprawdzić jego zawartość, czy wszystko jest w porządku i nic nie zostało ukradzione.

Jeżeli jednak po miesiącu nie otrzymamy żadnej informacji, bagaż uznać możemy za zaginiony, czyli nie do odzyskania. Wówczas należy nam się za niego odszkodowanie. Niestety, nie zawsze kwota jest wystarczająca, aby zrekompensować stratę. Pamiętajmy o tym, że wartościowych rzeczy w bagażu odprawianym do luku bagażowego nie powinniśmy przewozić – należy mieć je przy sobie w bagażu podręcznym.

Ubezpieczenie bagażu lotniczego

Warto też wskazać, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie polisy turystyczne obejmujące także odszkodowanie za zagubiony bagaż. To bardzo atrakcyjna propozycja, gdy obawiamy się, że pozostaniemy bez naszej walizki.

Polisy tego rodzaju kosztują niewiele i pozwalają nam na uzyskanie sporej sumy odszkodowania, gdy okaże się, że walizka zostanie zagubiona. Umowę ubezpieczeniową tego rodzaju możemy zawrzeć także on-line. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.