Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Lokata przez internet – jak ją założyć?

Lokata przez internet – jak ją założyć?

Lokaty bankowe można obecnie zakładać przez Internet. Popularność korzystania z Internetu na rynku finansowym jest bardzo duża, co wynika między innymi z coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań oferowanych klientom na rynku finansowym. Za pośrednictwem Internetu można między innymi znacznie szybciej i wygodniej założyć lokaty bankowe.

Założenie lokaty bankowej przez Internet to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na znaczenie szybsze założenie lokaty niż w przypadku zakładania lokaty w oddziałach bankowych. Gdy zakłada się lokatę bankową za pośrednictwem Internetu można to zrobić w kilka minut w przypadku posiadania rachunku bankowego w banku, w którym zakłada się lokatę.

Wówczas nie trzeba decydować się na wprowadzanie żadnych dodatkowych danych. Natomiast przy zakładaniu lokaty bankowej w banku, w którym nie posiada się rachunku bankowego trzeba przedstawić szczegółowe dane klienta.

Założenie lokaty będzie trwało nie co dłużej, ale nie trzeba wychodzić z domu by taką lokatę założyć.

Kontakt z konsultantami banku

Gdy chce się mieć pewność co do oferowanych warunków na lokacie bankowej warto jest skontaktować się z konsultantem w banku. Pozwala to na rozwianie wątpliwości co do szczegółów, na których będzie zakładana lokata bankowa. Ma to duże znaczenie gdy zakłada się lokaty na specjalnych warunkach.

Do takich lokat można zaliczyć te, które można zamknąć przed czasem przy braku straty zgromadzonego kapitału w formie odsetek. Jednocześnie można również znacznie lepiej dopasować warunki lokaty do oczekiwań, gdyż w wielu bankach można korzystać z różnych lokat jak lokaty krótkoterminowe, które są automatycznie przedłużane na kolejne okresy czasu.

Takie rozwiązanie może być znacznie bardziej wygodne dla osób, które chcą zwiększyć elastyczność korzystania ze środków finansowych a jednocześnie chcą korzystać z lokat.

Sprawdzenie i porównania lokat

Gdy chce się mieć pewność, że wybiera się najbardziej korzystne lokaty z danego segmentu produktów warto jest wstępnie sprawdzić lokaty bankowe, które można zakładać w Internecie. Na portalach finansowych można bardzo wygodnie zarówno sprawdzić, a także porównać poszczególne lokaty bankowe. Ma to duże znaczenie gdy szuka się takich lokat, które będą oferowały najbardziej korzystne.

Wiele produktów bankowych również z rynku lokat oferowanych jest często na promocyjnych warunkach. Dotyczy to między innymi produktów bankowych, które oferowane są dla nowych klientów. Takie lokaty oferowane są z lepszym oprocentowaniem w stosunku do przeciętnych warunków, na których oferowane są lokaty bankowe.

Oczywiście gdy chce się wygodnie i szybko założyć lokatę bankową przez Internet ważne jest decydowanie się na takie lokaty, które można wygodnie założyć w sieci, a także bezpiecznie. Warto wybierać z tego powodu takie banki, które mają nowoczesne oraz rozbudowane portale, które gwarantują funkcjonalność. Proces zakładania lokat bankowych na takich portalach bankowych jest znacznie prostszy, co pozwala na skrócenie czasu zakładania lokat.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.