„Mieszkanie dla Młodych” – została ostatnia szansa

„Mieszkanie dla Młodych” – została ostatnia szansa

Program „Mieszkanie dla Młodych” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków. Dzięki niemu mamy możliwość otrzymania dopłaty do wkładu własnego do zakupu mieszkania czy budowy domu przy zaciąganiu kredytu. Niestety, program już kończy się – została ostatnia szansa na skorzystanie z dopłaty w 2018 roku.

Zakupienie własnego mieszkania to spore wyzwanie, dlatego od stycznia 2014 roku możemy korzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Pomoc ta polega na dofinansowaniu wkładu własnego przy wzięciu kredytu na co najmniej połowę ceny nieruchomości i na okres minimum 15 lat.

Kto może liczyć na dopłatę w programie „Mieszkanie dla Młodych”?

Program kierowany jest do osób w wieku do 35 lat, a w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka. Nie można posiadać własnego mieszkania, także w przeszłości – ten warunek nie dotyczy rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Także samo mieszkanie musi spełnić określone wymogi, między innymi mieć odpowiedni metraż i nie może przekroczyć wskaźnika ceny dla danej lokalizacji.

Na największą sumę mogą liczyć rodziny mające co najmniej trójkę dzieci, w przypadku których dopłata to aż 30%, osoby wychowujące dwoje dzieci mogą liczyć na 20%, z jednym dzieckiem na 15%, a bez dzieci na 10%. Można otrzymać też 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu – to możliwe dla osób, którym w ciągu 5 lat od momentu zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Jak załapać się na ostatnią dopłatę w programie „Mieszkanie dla Młodych”?

Środki w programie „Mieszkanie dla Młodych”, które rozdysponowywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzielone są na połowę. Pierwsza połowa jest udostępniana na początku danego roku i dotyczy ona tego właśnie roku, a druga jest przydzielana na wypłaty na rok następny, dlatego możemy złożyć wniosek z wyprzedzeniem.

Aktualnie, na 2017 rok, otrzymanie wypłaty w ramach programu nie jest już możliwe. Wyczerpano wszystkie zarezerwowane na ten rok środki, zarówno te dostępne z wyprzedzeniem od 2016 roku, jak i przydzielane od stycznia 2017 roku. Gdy chodzi o środki na 2018 rok, Bank Gospodarstwa Krajowego także wyczerpał limity z połowy puli. Wobec tego mamy ostatnią szansę na skorzystanie z dopłaty od początku 2018 roku.

Zatem z dniem 1 stycznia 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego odwiesza możliwość składania wniosków aż do wyczerpania kwoty limitu. Musimy jednak się spieszyć, ponieważ w tym roku środki dostępne od 1 stycznia rozeszły się błyskawicznie, już w pierwszych tygodniach stycznia. Eksperci szacują, że zainteresowanie będzie jeszcze większe i dopłaty mogą wyczerpać się już w ciągu kilku pierwszych dni po Nowym Roku. Za przygotowania do dopłaty powinniśmy zabrać się najpóźniej w listopadzie.

Co zamiast „Mieszkania dla Młodych”?

Niestety, aktualny rząd nie zdecydował się na kontynuowanie tego popularnego programu, wprowadzając w zamian program „Mieszkanie Plus”. Nie pozwala on na otrzymanie takich dopłat jak w „Mieszkaniu dla Młodych”, ponieważ koncentruje się na budowie mieszkań pod wynajem.

Jego założenia pozwalają wprawdzie na otrzymanie dopłat, ale tylko do zgromadzonych na specjalnych Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych oszczędności i można będzie wybrać je dopiero po 5 latach, dlatego dla kredytobiorców jest to znacznie gorsza propozycja niż „Mieszkanie dla Młodych”, gdzie wsparcie można było dostać od razu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.