W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Obrączki ślubne – nie muszą być identyczne

Obrączki ślubne – nie muszą być identyczne

Gdy kupuje się obrączki ślubne generalnie wybór pada na podobnie wykonane obrączki. Jednak obrączki wcale nie muszą być do siebie podobne. Pozwala to na przygotowanie obrączek, które są choćby indywidualnie dopasowane do gustów pana młodego i panny młodej.

Kupując takie same obrączki, czyli identyczne wpisujemy się w pewną tradycję. Jednak nie oznacza to, że nie można decydować się na obrączki, które są zupełnie odmienne. Decydować się można na obrączki zarówno różniące się pojedynczym szczegółem jak też na takie, które wykonane są z zupełnie innych materiałów a co za tym idzie są do siebie zupełnie niepotrzebne.

Większość par młodych decyduje się na podobne a wręcz identyczne obrączki co wynika z tego, że uznaje się, iż obrączki są elementem, który wskazuje na dopełnianie się pary młodej w związku.

Jednak nie oznacza to, że takie dopełnienie może być zrealizowane w zupełnie innych sposób w kontekście stylistycznym. Wiele osób nie jest również zainteresowanych tradycyjnymi formami związanymi ze ślubem i woli eksperymentować.

Kiedy decydować się na różne obrączki?

Zdarza się, że para młodych nie może uzgodnić wspólnego wzoru na obrączkach. Wówczas znacznie lepszym rozwiązaniem niż szukanie konfliktu jest pójście na kompromis i przygotowanie obrączek, które będą się od siebie różniły wzorami. Panna młoda wybrać może zarówno inne ozdoby do obrączki, a także inne materiały, z której będzie ona wykonana. wiosenna-pozyczka

Obecnie w zakresie materiałów również w świecie obrączek przestają obowiązywać ścisłe kanony. Wiele osób decyduje się choćby na materiały czy wzory oddające charakter danej osoby, czy też dopasowane do indywidualnych gustów.

Wiele szczególnie kobiet woli wybierać bardziej eklektyczne wzornictwo na obrączkach, a także taki wygląd obrączki, który jest wyróżniającym się znakiem rozpoznawczym na palcu. W takim przypadku wybierają one między innymi bardzo wzorzyste obrączki czy też wysadzane dodatkowe kamieniami.

Obrączka jako wyjątkowa biżuteria

Dla wielu par młodych ważniejsze od tego by obrączki były podobne jest to by wyjątkowo się prezentowały. Wówczas znacznie łatwiej jest to uzyskać gdy wybiera się różnorodne motywy na obrączkach w zakresie wzornictwa.

Jednocześnie obrączki mogą być do siebie podobne pod kątem motywu a różne w zakresie zastosowania materiałów w postaci kamieni czy metali szlachetnych. Jednocześnie można decydować się na zupełnie odmienne warianty obrączek. Wówczas taka obrączka może stać się wyjątkowym elementem jako biżuteria do różnych stylizacji.

Warto brać pod uwagę, że w przypadku na decydowanie się na przygotowanie przez jubilera wyjątkowych obrączek w ramach dopasowanych indywidualnie projektów można uzyskać bardzo modne obrączki.

Stylowe obrączki pozwalają stanowić wyjątkową ozdobę. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że wiele osób woli stonowane obrączki. W przypadku takich osób znacznie łatwiej jest dopasować zarówno wspólne wzornictwo, a także sposób zdobień, kamieni, które będą zastosowane na identycznie prezentujących się obrączkach ślubnych. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.