Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki

Otrzymana przez ciebie pożyczka ratalna okazała się niepotrzebna? Decyzja o jej zaciągnięciu została podjęta pod wpływem chwili i rozmyśliłeś się? W takiej sytuacji można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki. Jak powinniśmy skorzystać z takiego rozwiązania?

Gdy kupujemy przez internet w sklepach on-line, mamy prawo do zwrotu. Gdy jakiś produkt nie spełnia naszych oczekiwań, możemy też skorzystać z reklamacji. W przypadku kredytów oraz pożyczek ratalnych możemy z kolei wybrać opcję odstąpienia od umowy. Chociaż najczęściej pożyczki bierzemy po dokładnym przemyśleniu sprawy, to jednak zdarza się, że następnego dnia lub po kilku dniach rozmyślamy się. Wówczas możemy skorzystać z przysługującego nam prawa i odstąpić od uprzednio zawartej umowy.

Odstąpienie w terminie do 14 dni

Przepisy prawa zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim wskazują, że pożyczkobiorcy mogą skorzystać z odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od daty wypłaty pożyczki.

Jeżeli wobec tego w tym terminie okaże się, że pożyczka nie jest nam potrzebna, mamy prawo do odstąpienia. Gdy przekroczymy ten termin, odstąpienie zgodnie z przepisami prawa nam nie przysługuje, niemniej jednak niektóre firmy pożyczkowe organizują promocje polegające na wydłużeniu tego okresu spłaty. Wtedy powinniśmy zapoznać się dokładnie z warunkami akcji w umowie.

Potrzebne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dla pełnej skuteczności odstąpienia konieczne jest poinformowanie pożyczkodawcy. W tym celu powinniśmy przygotować oświadczenie i przesłać je na adres pożyczkodawcy albo doręczyć osobiście. Gdy przesyłamy dokument, wybierzmy pismo polecone, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Zwróćmy uwagę, czy data na stemplu pocztowym jest czytelna.

Przygotowanie oświadczenia nie jest trudne. Powinniśmy zawrzeć w nim przede wszystkim dane swoje oraz dane pożyczkobiorcy, datę oraz umieścić formułkę: „Niniejszym odstępuję od umowy pożyczki nr …”. Oświadczenie powinno zostać także odręcznie podpisane przez klienta.

Co dalej?

Oczywiście, fakt, że odstępujemy od umowy pożyczki oznacza, że musimy również zwrócić pieniądze. Wówczas klient zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty w terminie do 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jednocześnie klient jest też zobowiązany do zapłaty odsetek za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek. Informacje na temat wysokości odsetek na każdy dzień znajdziemy w umowie pożyczkowej.

Jeżeli pożyczkobiorca, który odstąpił od umowy, nie dokona zwrotu kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wtedy jest on zobowiązany do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.

Podsumowując, jeżeli okaże się, że nie potrzebujemy pożyczki, którą już wzięliśmy, w takim przypadku możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Pamiętajmy jednak o terminach oraz odpowiednim oświadczeniu.

Dokładne informacje zawsze znajdziemy w zawartej przez nas umowie o pożyczkę.

Ten wpis znajduje się w kategorii