Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Odszkodowanie za błędy medyczne. Kiedy się należy?

Odszkodowanie za błędy medyczne. Kiedy się należy?

Błędy w sztuce lekarskiej zdarzają się. W takim przypadku pacjent nie jest jednak pozostawiony sam sobie – może walczyć o uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne. Kiedy jest to możliwe?

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej dotyczą zasadniczo dwóch przypadków – niewłaściwej diagnozy oraz błędów popełnionych podczas badań i zabiegów.

Sprawę tego rodzaju najlepiej prowadzić razem z doświadczonym adwokatem, ponieważ zajmowanie się nią samodzielnie może nie dać oczekiwanych rezultatów – tutaj liczy się znajomość przepisów i skuteczność.

Nieodpowiednia diagnoza lekarska

Jednym z błędów w sztuce lekarskiej jest tak zwany błąd diagnostyczny – polega on na postawieniu niewłaściwej diagnozy przez lekarza. Ocena, czy doszło do takiego właśnie błędu, zależy od biegłego lekarza danej specjalności. Będzie on mógł w stanie wskazać, czy błędna diagnoza mogła spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

Lekarze mają obowiązek postępowania zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej oraz należytą starannością. Jednak nie odpowiadają zasadniczo za wystąpienie takiego, a nie innego efektu, na przykład wyleczenia chorego. Za błąd lekarski może również zostać uznane zaniechanie, na przykład brak zlecenia odpowiednich badań w celu postawienia właściwej diagnozy, brak weryfikacji badań.

Błędy w trakcie zabiegów

Również błędy w sztuce lekarskiej dotyczą prowadzonych przez lekarzy zabiegów i badań. Gdy nie będą one wykonane zgodnie z wymogami, wtedy pacjenta także może domagać się odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Warto przy tym wskazać, że odszkodowanie możliwe jest do uzyskania także wtedy, gdy lekarz w sposób zawiniony wywoła śmierć pacjenta.

Zadośćuczynienia pieniężnego pacjent może dochodzić też wskutek:

• nieudostępnienia dokumentacji medycznej

• zawinionego ujawnienia danych zawartych w dokumentacji medycznej prezentującej stan zdrowia i sposób leczenia oraz inne informacji o pacjencie

• nieinformowania pacjenta o stanie jego zdrowia

• udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta

• nieposzanowania intymności i godności pacjenta podczas udzielania świadczeń

Przedawnienie

Warto przy tym wskazać, że w określonym czasie dochodzi do przedawnienia roszczenia. Okres przedawnienia zależny jest przede wszystkim od rodzaju błędu lekarskiego.

Roszczenie o naprawienie szkody mija z upływem 3 lat od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie oraz o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od chwili, w której nastąpiło zdarzenie.

Wyjątek dotyczy sytuacji, w której szkoda jest wynikiem występku albo zborni, na przykład lekarz w zawiniony sposób doprowadzi do śmierci pacjenta, ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu, narazi go na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

W takich okolicznościach pacjent ma termin 10 lat na złożenie pozwu od dnia, w którym przestępstwo zostało popełnione, bez względu na to, kiedy dowiedział się o osobie odpowiedzialnej pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Ten wpis znajduje się w kategorii