Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Oszczędności powiększają zdolność kredytową

Oszczędności powiększają zdolność kredytową

Zdolność kredytowa wpływa na to, jak dużo pieniędzy możemy pożyczyć od banku lub od firmy pozabankowej. Gdy nasza zdolność kredytowa jest wysoka, możemy liczyć na wysoką sumę pożyczki lub kredytu. Jeśli jest niska, nie pożyczymy tak dużo.

Zdolność osoby ubiegającej się o pożyczkę lub o kredyt do spłaty pożyczonego kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie określana jest terminem zdolności kredytowej. Jest ona badana w przypadku większości pożyczek i kredytów, o które ubiega się klient. Firmy pożyczkowe oraz banki mają własne reguły i metodyki służące do obliczenia zdolności kredytowej.

Analiza zdolności kredytowej dzielona jest na dwa obszary – pierwszy to analiza ilościowa dochodów klienta, drugi to z kolei analiza jakościowa cech klienta. Poniżej prezentujemy główne czynniki, które kształtują zdolność kredytową.

Na zdolność kredytową wpływają:

• wysokość osiąganych co miesiąc dochodów

• źródła dochodów oraz ich systematyczność

• aktualne obciążenia, na przykład rachunki, raty, alimenty

• dotychczasowa historia kredytowa

• wiek klienta

• rodzaj kredytu i jego rat

• okres kredytowania

• wysokość wkładu własnego

• dodatkowe zabezpieczenia, na przykład nieruchomość

Wobec tego wtedy, gdy jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej i nie mieliśmy w przeszłości żadnych problemów ze spłacaniem zobowiązań, nasza zdolność kredytowa będzie wysoka.

Oszczędzasz – pożyczasz więcej

Musimy tutaj także wskazać, że w kontekście zdolności kredytowej duże znaczenie mają również posiadane przez klienta oszczędności. Można rozpatrywać je na dwa sposoby, a mianowicie mogą one stanowić wkład własny przy zaciąganiu pożyczki albo kredytu, albo mogą być zabezpieczeniem, gdy znajdują się na lokacie.

Oszczędności przydadzą się głównie wtedy, gdy chcemy wnioskować o większą sumę, na przykład chodzi nam o pożyczkę gotówkową na duży remont, o kredyt mieszkaniowy czy o kredyt samochodowy. W takich właśnie przypadkach możemy zastosować wkład własny lub wymagane są zabezpieczenia, którymi mogą być też zgromadzone przez klienta oszczędności.

Im większy wkład własny, tym taniej będziemy mogli pożyczyć pieniądze. Warto wskazać, że w przypadku kredytów mieszkaniowych już teraz konieczne jest przekazanie bankowi wkładu własnego w wysokości 20% ceny nieruchomości, więc to kilkadziesiąt tysięcy złotych, biorąc pod uwagę wysokie ceny lokali.

Co wtedy, gdy otrzymamy decyzję odmowną?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, banki oraz firmy pożyczkowe mają różne metodyki i zasady liczenia zdolności kredytowej u swoich klientów. Generalnie, w przypadku mniejszych pożyczek jak chwilówki czy pożyczki gotówkowe na małe sumy, nie jest wymagana tak wysoka zdolność kredytowa jak w przypadku kredytów mieszkaniowych i innych na duże sumy.

Jeśli otrzymamy decyzję odmowną w jednej firmie, możemy spróbować udać się do drugiej, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziemy mogli pożyczyć pieniądze łatwiej. Gdy jednak wszędzie otrzymujemy odmowę, powinniśmy znaleźć jej przyczynę – mogą być to małe zarobki czy duże koszty albo wpisanie na listę dłużników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.