Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Oszczędzać czy inwestować? Sprawdź!

Oszczędzać czy inwestować? Sprawdź!

Masz większą gotówkę i nie wiesz, co z nią zrobić? Oczywiście, najlepiej nie wydawać jej od razu, aby mieć ją do dyspozycji wtedy, gdy będzie potrzebna. Jednak pieniądze leżące na koncie są narażone na inflację i w związku z tym tracą na wartości. Jak wobec tego bezpiecznie, ale też skutecznie pomnażać posiadane środki?

Niektórzy z nas wolą odłożyć pieniądze, inni z kolei starają się inwestować na różne sposoby. Aktualnie do dyspozycji mamy szeroką gamę produktów bankowych i pozabankowych pozwalających nam na pomnażanie posiadanego kapitału. Jeśli nie wiesz, na co się zdecydować, zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Oszczędzanie – warto wybrać oprocentowane konto lub lokatę

Gdy chcemy odłożyć pieniądze na czarną godzinę, najlepiej w tym cel wykorzystać konto oszczędnościowe albo lokatę bankową. Aktualnie w każdym banku będziemy mogli skorzystać z takich usług, nawet przez internet. Konta oszczędnościowe wprawdzie nie są wysoko oprocentowane, ale za to pomagają w regularnym odkładaniu pieniędzy. Plusem kont oszczędnościowych jest łatwy dostęp do środków, gdy będą one potrzebne. Pamiętajmy jednak o tym, że zwykle tylko pierwszy przelew z konta oszczędnościowego na zwykłe jest darmowy – za każdy kolejny musimy zapłacić, na przykład 5 złotych.

Lokaty bankowe są już lepiej oprocentowane, ale obecnie, gdy stopy procentowe są niskie, nie są to tak wysokie sumy jak przed laty. Na najlepsze lokaty mogą liczyć nowi klienci, dla których banki przygotowują specjalne oferty z najwyższym oprocentowaniem. Do wyboru mamy zarówno lokaty krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Najlepiej jednak nie wrzucać od razu wszystkich oszczędności na jedną, długoterminową lokatę. Możemy wybrać dwie lokaty – jedną na krótki, inną na długi okres, możemy też część środków zostawić na koncie oszczędnościowym. Warto pamiętać o tym, że często wtedy, gdy będziemy chcieli zamknąć lokatę przed czasem, utracimy zarobione odsetki.

Inwestowanie – co wybrać, aby nie stracić?

Gdy zależy nam na większych zyskach, pomyślmy o inwestycjach. Do wyboru mamy zarówno te mniej, jak i bardziej ryzykowne. Możemy skorzystać z funduszy inwestycyjnych, możemy grać na polskiej giełdzie, zakupić złoto czy nieruchomości. Możemy też skorzystać z gry na Forex – to obietnica bardzo wysokich zysków, ale też z drugiej strony ogromnych strat, które możemy ponieść w kilka minut.

Pamiętajmy o tym, że nie ma inwestycji stuprocentowo pewnych. Zależność jest prosta – na mniej ryzykownych inwestycjach zarobimy mniej, z kolei na tych bardziej ryzykownych więcej. Dlatego najlepiej zdywersyfikować swoje inwestycje, aby nie przeznaczać środków tylko na jeden cel. Wtedy w razie strat nie będziemy narażeni na utratę wszystkich posiadanych oszczędności.

Zatem, co warto wybrać, gdy mamy dodatkowe środki? Wszystko zależy już od nas oraz od naszej podatności na ryzyko. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy, pamiętajmy o tym, aby zawsze dobrze sprawdzić pełną ofertę oraz wszystkie za i przeciw, aby w ten sposób nie stracić ciężko zarobionych środków.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.