W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pomysły na przechowywanie książek

Pomysły na przechowywanie książek

Jeśli posiada się w domu dużą liczbę książek ważne jest rozważenie tego jak przechowywać w sposób wygodny książki. Ważne jest w tym względzie decydowanie się na takie rozwiązania, które pozwalają na połączenie zarówno wygody użytkowania a także stylowego dopasowania elementów do przechowywania książek do wyglądu wnętrza. Obecnie można decydować się na wiele standardowych jak też bardziej alternatywnych rozwiązań przy przechowywaniu książek.

Gdy wybiera się rozwiązania pozwalające na wygodne przechowywanie książek bardzo ważne jest branie pod uwagę przede wszystkim ilość miejsca, którą posiada się w domu. Wiele osób wynajmuje obecnie mieszkania, co znów sprawia, że niezbędne bywa decydowanie się na takie meble, które są w stanie zapewnić wygodne przechowywanie książek z wykorzystaniem czasowych rozwiązań. Zdecydować można się na szafki wykonane z palet.

Takie rozwiązanie jest przede wszystkim tanie. Jednocześnie takie szafki można postawić w dowolnym miejscu a jednocześnie mogą być wykorzystane dodatkowo jako szafka pod telewizor, półkę przy łóżku a nawet stolik w kuchni. Dodatkowo decydować można się na pomalowanie takich szafek na bardzo różne kolory, co znów pozwala na uzyskanie takich kolorów, które doskonale sprawdzają się w kontekście uzyskania spójności stylistycznej z wnętrzem.

Przejrzenie książek

Nie zawsze trzeba przechowywać wszystkie książki, które się posiada. Wiele książek może okazać się niepotrzebna. Dotyczy to szczególnie książek, które wykorzystywało się do nauki w szkołach czy też na studiach. zimowa-pozyczka

Jednocześnie wiele książek specjalistycznych jest potrzebna jedynie w momencie gdy się je kupowało. W wielu dziedzinach wiedza tak szybko się zmienia, że po pewnym czasie takie książki nie oferują już aktualnej wiedzy. Wówczas takie książki nie ma sensu trzymać w domu czy mieszkaniu gdyż zajmują one jedynie niepotrzebnie miejsce. Takie książki można wyrzucić czy oddać.

Wykorzystanie wolnego miejsca

W domu czy mieszkaniu można znaleźć wiele takich miejsc, które są zupełnie niewykorzystane. Dotyczy to między innymi miejsca pod łóżkiem. Wiele łóżek posiada miejsce, które można wykorzystać do wsunięcia pod nie różnego rodzaju skrzynek czy szafek.

Może to być doskonałe rozwiązanie do wykorzystania nie do przechowywania pościeli, ale właśnie książek. Oczywiście dotyczy to takich książek, które nie prezentują się tak by umieszczać je w gablotach. Wykorzystanie miejsca pod łóżkiem to bardzo tani a także funkcjonalny sposób na przechowywanie różnych rzeczy w tym książek.

W domu można wykorzystać również miejsce na poddaszu czy w piwnicach do przechowywania tam książek. Pozwala to na zapewnienie dodatkowego miejsca gdy posiada się większą ilość książek.

Jeśli jednocześnie są to książki, których nie chce się wyrzucać wówczas wykorzystanie dodatkowego miejsca w domu czy mieszkaniu pozwala na zapewnienie braku ograniczania przestrzeni użytkowej a jednocześnie na znalezienie odpowiedniej ilości wolnego miejsca, gdzie wygodnie można przechowywać nawet duże ilości książek. zimowa-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.