Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pomysły na przechowywanie książek

Pomysły na przechowywanie książek

Jeśli posiada się w domu dużą liczbę książek ważne jest rozważenie tego jak przechowywać w sposób wygodny książki. Ważne jest w tym względzie decydowanie się na takie rozwiązania, które pozwalają na połączenie zarówno wygody użytkowania a także stylowego dopasowania elementów do przechowywania książek do wyglądu wnętrza. Obecnie można decydować się na wiele standardowych jak też bardziej alternatywnych rozwiązań przy przechowywaniu książek.

Gdy wybiera się rozwiązania pozwalające na wygodne przechowywanie książek bardzo ważne jest branie pod uwagę przede wszystkim ilość miejsca, którą posiada się w domu. Wiele osób wynajmuje obecnie mieszkania, co znów sprawia, że niezbędne bywa decydowanie się na takie meble, które są w stanie zapewnić wygodne przechowywanie książek z wykorzystaniem czasowych rozwiązań. Zdecydować można się na szafki wykonane z palet.

Takie rozwiązanie jest przede wszystkim tanie. Jednocześnie takie szafki można postawić w dowolnym miejscu a jednocześnie mogą być wykorzystane dodatkowo jako szafka pod telewizor, półkę przy łóżku a nawet stolik w kuchni. Dodatkowo decydować można się na pomalowanie takich szafek na bardzo różne kolory, co znów pozwala na uzyskanie takich kolorów, które doskonale sprawdzają się w kontekście uzyskania spójności stylistycznej z wnętrzem.

Przejrzenie książek

Nie zawsze trzeba przechowywać wszystkie książki, które się posiada. Wiele książek może okazać się niepotrzebna. Dotyczy to szczególnie książek, które wykorzystywało się do nauki w szkołach czy też na studiach.

Jednocześnie wiele książek specjalistycznych jest potrzebna jedynie w momencie gdy się je kupowało. W wielu dziedzinach wiedza tak szybko się zmienia, że po pewnym czasie takie książki nie oferują już aktualnej wiedzy. Wówczas takie książki nie ma sensu trzymać w domu czy mieszkaniu gdyż zajmują one jedynie niepotrzebnie miejsce. Takie książki można wyrzucić czy oddać.

Wykorzystanie wolnego miejsca

W domu czy mieszkaniu można znaleźć wiele takich miejsc, które są zupełnie niewykorzystane. Dotyczy to między innymi miejsca pod łóżkiem. Wiele łóżek posiada miejsce, które można wykorzystać do wsunięcia pod nie różnego rodzaju skrzynek czy szafek.

Może to być doskonałe rozwiązanie do wykorzystania nie do przechowywania pościeli, ale właśnie książek. Oczywiście dotyczy to takich książek, które nie prezentują się tak by umieszczać je w gablotach. Wykorzystanie miejsca pod łóżkiem to bardzo tani a także funkcjonalny sposób na przechowywanie różnych rzeczy w tym książek.

W domu można wykorzystać również miejsce na poddaszu czy w piwnicach do przechowywania tam książek. Pozwala to na zapewnienie dodatkowego miejsca gdy posiada się większą ilość książek.

Jeśli jednocześnie są to książki, których nie chce się wyrzucać wówczas wykorzystanie dodatkowego miejsca w domu czy mieszkaniu pozwala na zapewnienie braku ograniczania przestrzeni użytkowej a jednocześnie na znalezienie odpowiedniej ilości wolnego miejsca, gdzie wygodnie można przechowywać nawet duże ilości książek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.