W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczka dla osób prywatnych – gdzie dostać?

Pożyczka dla osób prywatnych – gdzie dostać?

Z pożyczek korzystamy wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie możemy zdecydować się zarówno na pożyczki bankowe, jak i te pozabankowe. Co więcej, pożyczki możemy również zaciągać całkowicie przez internet.

Zepsuta lodówka, wakacyjny wyjazd, nowy samochód, rodzinna impreza czy świetna torebka na wyprzedaży – okazji do wzięcia pożyczki jest bardzo dużo. Po pożyczkę możemy udać się do banku, w którym mamy już rachunek bankowy, możemy też wybrać inny bank albo instytucję pozabankową. Pożyczkę możemy wziąć na miesiąc lub kilka gdy potrzebna jest pożyczka dla osób prywatnych, mamy więc w czym przebierać.

Pożyczka skrojona na miarę

Dzisiaj możemy dopasować pożyczkę indywidualnie do swoich potrzeb, a także możliwości. Nie musimy iść na kompromisy, dlatego pożyczka ratalna może spełnić nasze oczekiwania całkowicie. W poszukiwaniu odpowiednich pożyczek bardzo pomocne są również specjalne serwisy internetowe zawierające kalkulatory oraz rankingi.

Pożyczka nie musi być trudna w spłacie. Aktualnie możemy samodzielnie określić nie tylko jej kwotę oraz czas spłaty, ale również wybrać najbardziej dogodny dla nas dzień spłaty czy formę rat (równe lub malejące). W przypadku wybranych firm pozabankowych możemy również skorzystać z opcji przedłużenia okresu spłaty, jeżeli nie będziemy w stanie uiścić raty terminowo.

Na dogodnych warunkach – nawet tylko na dowód

Aktualnie w celu uzyskania pożyczki nie musimy też wcale donosić stosu dokumentów. Coraz więcej banków i firm pożyczkowych nie wymaga od swoich klientów specjalnych zaświadczeń o przychodach. zimowa-pozyczka

W przypadku pożyczek opiewających na mniejsze sumy wystarczy tylko oświadczenie, a niektóre firmy pożyczkowe nie mają żadnych dodatkowych wymogów poza przedstawieniem dowodu osobistego.Oznacza to, że wsparcie finansowe możemy otrzymać również w trudnej sytuacji, gdy nie moglibyśmy liczyć na pożyczkę w banku.

Teraz także przez internet

Prawdziwą rewolucją na rynku pożyczek okazał się internet – z jego wykorzystaniem możemy także wnioskować o pożyczki dla osób prywatnych oraz dla firm bez konieczności wychodzenia z domu. To naprawdę bardzo szybkie, wygodne i dodatkowo bezpieczne. Oferty pożyczek internetowych znajdziemy obecnie zarówno w bankach, jak i w firmach pozabankowych.

Pożyczki bankowe on-line skierowane są głównie do klientów, którzy mają już założone rachunki bankowe. Na postawie ich historii bank określa wiarygodność kredytową klienta i proponuje mu pożyczkę – wystarczy parę kliknięć, aby go otrzymać.

Dużą popularnością cieszą się również pożyczki pozabankowe on-line. Mogą to być chwilówki, ale do dyspozycji mamy też pożyczki ratalne na wyższe sumy. W celu otrzymania pieniędzy, nawet jeszcze tego samego dnia, wypełnić wniosek oraz po jego akceptacji przejść procedurę weryfikacyjną – czasem polega ona na przelaniu symbolicznej kwoty 1 złotego na konto pożyczkodawcy, która zwykle jest później zwracana

Zatem wtedy, gdy potrzebna jest pożyczka dla prywatnej osoby, mamy przed sobą wachlarz propozycji na każdą okoliczność!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.